ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) är en av de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna. Utmärkande för ADHD är svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet. Symtomen kan förekomma var för sig eller i kombination med varandra. ADHD är en vanlig funktionsnedsättning, cirka fem procent av alla barn har ADHD och problemen finns ofta kvar i vuxen ålder.

ADHD, ADD och DAMP

ADHD är ett samlingsnamn som omfattar ADD och DAMP. Vid ADD saknas hyperaktiviteten, personer med ADD har snarare lägre aktivitetsnivå än normalt och tyngdpunkt ligger på uppmärksamhetsproblem.

DAMP är ADHD i kombination med DCD (Developmental Coordination Disorder) något som kännetecknas av stora motorikproblem och ibland perceptionsproblem.

Personer med ADHD har ofta även andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel Tourette, Asperger eller Tvångssyndrom. Det är också vanligt med inlärningssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter.

(Källa: Riksförbundet Attention)

Så här går det till att söka plats

Läs mer om ADHD på Nytida

Hittade inget

Andra organisationer

Riksförbundet Attention