Tips till dig som ska börja i daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en insats enligt LSS. En daglig verksamhet kan se ut på många olika sätt och ha olika inriktningar.

För dig som ska börja på en daglig verksamhet tipsar vi här om vad du kan tänka på när du ska välja verksamhet.

Studiebesök innan du bestämmer dig

Besök gärna några dagliga verksamheter för att se hur det fungerar där. Det är ett bra sätt att få en uppfattning om miljön, människorna och aktiviteterna och om du skulle kunna trivas

Praktik under skoltiden

Om du går i gymnasiesärskolan brukar du kunna göra praktik. Då kan du pröva hur det är att vara på en daglig verksamhet och se vad som passar dig både vad gäller inriktning och arbetskamrater. Som regel gör du praktik under en eller två veckor och ofta i sällskap med någon från skolan. För den som vill vara kortare tid eller bara komma och hälsa på under en dag brukar det också gå bra.
Här finns mer information om praktik

Resvägen och läget

Fundera på om det är viktigt för dig att ha nära till din dagliga verksamhet eller inte. Vill du kunna åka kollektivtrafik så kan det vara värt att tänka på hur resvägen ser ut. Kan du ta dig till verksamheten på ett bra sätt med taxi eller kommunalt? Vill du att verksamheten ska ligga centralt, nära till exempelvis restauranger och butiker eller i lugnare omgivningar?

Dagliga verksamhetens utformning och storlek

Hur ser det ut invändigt på den dagliga verksamheten? Ä det en stor eller liten lokal och hur passar det med dina behov? Behöver du gå undan ibland eller trivs du med mycket stim och stoj?

Jobba med någon du känner eller delar intresse med

Du kanske känner någon som jobbar på en daglig verksamhet som du skulle ville jobba tillsammans med. Ibland vill man också vara någonstans där man delar intressen med de övriga som är på verksamheten. Då kan du söka efter en daglig verksamhet som har en särskild inriktning som till exempel kreativt skapande, djur eller träning.

Personalens kompetens på dagliga verksamheten

Det kan vara viktigt att veta att personalen som jobbar på den dagliga verksamheten kan möta dina behov. Det kan handla om att kunna kommunicera med dig även om du använder teckenkommunikation eller liknande, att man använder bildscheman när det behövs. Fråga gärna om personalens kompetens.

Vad gör man på dagarna?

Viktigast är nog ändå vad du kommer att få göra på dagarna. De dagliga verksamheterna erbjuder många olika aktiviteter med utgångspunkt från vad du är intresserad av. Det kan vara att inne på verksamheten hjälpa företag med att till exempel packa produkter. Du kan träna, laga mat eller baka, arbeta med skapande och kreativa aktiviteter. Fundera på om du söker någon specifikt till exempel teater, musik, djur och natur eller vill ha ett mer blandat urval av aktiviteter.

På Nytida har vi också ett antal dagliga verksamheter med särskild specialkompetens och inriktning för dig med

 • särskilt fokus på jobb och praktik
 • särskilt fokus på kultur och skapande
 • särskilt fokus på psykisk hälsa, eller att bryta isolering
 • förvärvad hjärnskada eller demenssjukdom
 • stort behov av stöd och tydlighet.

OBS! För att själv få välja daglig verksamhet behöver du bo i en kommun där den dagliga verksamheten är valbar utifrån LOV (lagen om valfrihet) eller upphandlat ramavtal med hemkommunen.

ung kvinna och man som gör high five mot varandras händer

Snabbtips!

 • Gör studiebesök på olika dagliga verksamheter.
 • Du kan göra praktik under skoltiden
 • Vad gör man på dagarna, vilken inriktning har verksamheten?
 • Hur viktigt är läget och resvägen?
 • Fundera på verksamhetens storlek och utformning
 • Vill du jobba med någon du känner eller delar intressen med?
 • Vilken kompetens har personalen?

Kontakter för våra olika inriktningar i Stockholm

Jobb och praktik

Johanna Command – verksamhetschef

Förvärvad hjärnskada och demens

Lina Lindqvist – verksamhetschef

Kultur och skapande

Therese Asklöf Zagal – Verksamhetschef

Autism och intellektuell funktionsnedsättning

Jeanette Åhman

Här hittar du alla Nytidas dagliga verksamheter

Lyssna