Elever i gymnasiesärskolan kan göra praktik på en eller flera av Nytidas dagliga verksamheter under det fjärde gymnasieåret. Praktiken är ett bra sätt att hitta en daglig verksamhet som passar både vad gäller inriktning och arbetskamrater.

För att kunna göra praktik i våra dagliga verksamheter behöver eleven bo i en kommun där den daglig verksamheten är valbar för eleven.(Utifrån LOV eller upphandlat ramavtal med hemkommunen).

Så här går det till att göra praktik

Skolans studie- och yrkesvägledare kontaktar oss. Vi erbjuder en praktikplats utifrån elevens intressen och önskemål. Ofta gör eleven praktik under en eller två veckor. För den som vill vara en kortare tid eller bara hälsa på under en dag går det också bra.

För att vi på bästa sätt ska kunna ge eleven en värdefull praktik ser vi gärna att skolpersonal som känner eleven är med under första tiden. Föräldrar och handläggare har också möjlighet att besöka den dagliga verksamheten.

Under praktiken får eleven delta i det arbete som verksamheten gör. Vi får också tid att börja lära känna varandra. Vi kan ställa frågor om vad eleven har för intressen, tycker om att göra och hur hen vill utvecklas. Under praktiken får man också möta de andra som finns i den dagliga verksamheten och känna på hur kamratgruppen fungerar.

För att hitta rätt daglig verksamhet kan eleven göra praktik på flera dagliga verksamheter.

Kontakter för våra olika inriktningar i Stockholm

Förvärvad hjärnskada och demens

Lina Lindqvist – verksamhetschef

Autism och intellektuell funktionsnedsättning

Jeanette Åhman

Jobb och praktik

Johanna Command – verksamhetschef

Kultur och skapande

Therese Asklöf Zagal – Verksamhetschef
Tyvärr, inga sökträffar.
Lyssna