Elever i gymnasiesärskolan kan göra praktik på en eller flera av Nytidas Dagliga verksamheter under det fjärde gymnasieåret. Praktiken är ett bra sätt att hitta en Daglig verksamhet som passar både vad gäller inriktning och arbetskamrater.

För att kunna göra praktik i våra dagliga verksamheter behöver eleven bo i en kommun där den daglig verksamheten är valbar för eleven (utifrån LOV eller upphandlat ramavtal med hemkommunen)

Så här går det till att göra praktik

Skolans studie- och yrkesvägledare kontaktar oss. Utifrån varje enskild elevs intressen och önskemål erbjuder vi en praktikplats. Oftast gör man praktik under en eller två veckor men för den som vill vara kortare tid eller bara komma och hälsa på under en dag går det också bra.

Vi ser gärna att skolpersonal som känner eleven är med under första tiden för att vi på bästa sätt ska kunna ge eleven en värdefull praktik. Även föräldrar och handläggare har möjlighet att besöka den dagliga verksamheten.

Under praktiken får eleven delta i det arbete som verksamheten gör, men lika viktigt är att vi får börja lära känna varandra och att vi kan få ställa frågor om vad eleven har för intressen, tycker om att göra och hur hen vill utvecklas. Under praktiken får man också möta de andra som finns i den dagliga verksamheten och känna på hur kamratgruppen fungerar.

För att hitta rätt daglig verksamhet kan eleven göra praktik på flera dagliga verksamheter.

Kontakter för våra olika inriktningar i Stockholm

Förvärvad hjärnskada och demens

Jenny Lindbratt – verksamhetschef

Autism och intellektuell funktionsnedsättning södra Stockholm

Erika Winterskov – verksamhetschef

Autism och intellektuell funktionsnedsättning norra Stockholm

Viktor Wildrix – verksamhetschef

Jobb och praktik

Sara Widholm – verksamhetschef

Kultur och skapande

Lina Lindqvist – verksamhetschef

Psykisk hälsa och bryta isolering

Lisa Sjölund – verksamhetschef
Tyvärr, inga sökträffar.
Lyssna