Att jobba på en daglig verksamhet är fantastiskt roligt och ibland utmanande. Det absolut viktigaste för dig som vill jobba hos oss är att du delar vår vision och värdegrund. 

Vår vision lyder Vi gör världen lite bättre, en människa i taget. Det innebär att du ska vara genuint intresserad av att möta våra omsorgstagare med värme och engagemang för att skapa förutsättningar för dem att växa och utvecklas utifrån sin egen motivation och vilja. Genom det bidrar du varje dag till att deras arbetsdag blir så bra och meningsfull som möjligt.

Vi strävar efter att ha personalgrupper som kompletterar varandra med olika kompetenser. Både utifrån utbildning och erfarenhet men också utifrån personliga egenskaper. Så får vi det bästa tänkbara teamarbetet i verksamheten, vilket gynnar alla som tar del av vår verksamhet.

Bidra med din spetskompetens

I de allra flesta fall vill vi att den som söker jobb hos oss har minst en undersköterskeutbildning med inriktning funktionsnedsättning, men vi ser gärna sökande med akademisk utbildning för att få en blandning av kompetenser. På våra dagliga verksamheter jobbar bland annat socionomer, pedagoger, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

I den dagliga verksamheten får du också möjlighet att bidra med spetskunskap utifrån dina fritidsintressen och din begåvning inom till exempel konstnärligt skapande eller med hantverksskicklighet eftersom det ofta är inriktningar som finns på våra dagliga verksamheter.

På så sätt kan ett jobb på en daglig verksamhet innebära att du kan få jobba med något som är ett av dina stora intressen. Ofta försöker vi också matcha våra omsorgstagares och medarbetares intressen och kompetenser. På så sätt kan vi utveckla den Dagliga verksamheten med nya inriktningar. Som exempel kan nämnas att vi på detta sätt har utvecklat Dagliga verksamheter med hundar och med spelinriktning.

Din uppgift är att utifrån biståndshandläggarens uppdrag och vad personen själv berättar förstå vad som motiverar och driver just den här personen och utifrån det erbjuda olika möjligheter att prova på nya saker för att utvecklas och må bra.

Som medarbetare behöver du kunna reflektera och förstå dina egna reaktioner, ha god självkännedom och vara prestigelös. Vi samarbetar med varandra och hjälps åt när det behövs. Vi har ett nära ledarskap. Det innebär att våra chefer finns med i verksamheten under dagen. Inom Nytida finns många möjligheter att utvecklas och ta sig an nya roller och arbetsuppgifter.

Hitta våra lediga jobb

På Nytida finns det mång lediga jobb både inom dagliga verksamheter och på andra ställen.

Lyssna