Information om daglig verksamhet för handläggare

Nytida har en stor bredd och många olika Dagliga verksamheter för personer inom personkrets 1 och ett antal för personkrets 2.

Vi finns i hela Storstockholm och på ett flertal andra orter i Sverige. Nytida är med i de flesta LOV och LOU som finns i Storstockholm.

På Nytida arbetar vi individanpassat utifrån vars och ens förutsättningar. Det innebär att vi tar stor hänsyn till individuella intressen och behov och att vi anpassar arbetsdagen utifrån varje enskild persons önskemål. Inför en placering gör vi en noggrann kartläggning för att hitta en bra Daglig verksamhet som kan erbjuda det som personen är intresserad av och där man kan trivas och kanske hitta kamratrelationer i arbetsgruppen.

Vi tar gärna emot besök från handläggare på våra enheter.

Kontakter för Dv-inriktningar i Stockholm

Förvärvad hjärnskada och demens

Lina Lindqvist – verksamhetschef

Kultur och skapande

Therese Asklöf Zagal – Verksamhetschef

Jobb och praktik

Johanna Command – verksamhetschef

Autism och intellektuell funktionsnedsättning

Jeanette Åhman

Här hittar du alla Nytidas dagliga verksamheter

Lyssna