Daglig verksamhet är en rättighet enligt LSS. För att hitta rätt plats för rätt person är det viktigt att vi matchar vad personen som söker Daglig verksamhet vill, kan och behöver, med den Dagliga verksamhetens profil.

Ibland är det viktigaste att resvägen är kort och att man kan ta sig själv till den dagliga verksamheten, ibland vill man vara på en verksamhet där man redan känner någon. För att känna sig trygg kan man behöva veta att personalen har specifik kompetens. Ibland är det allra viktigaste att få tillfälle att arbetsträna eller få jobba med skapande – då är det detta som vägleder oss tillsammans mot rätt verksamhet.  På varje enhet i den Dagliga verksamheten anpassar vi arbetssätt och metod till målgruppens behov och verksamhetens inriktning. På så sätt skapar vi en trygg och utvecklande verksamhet för alla. På våra olika enheter finns det kompetens om lågaffektivt bemötande, AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation), AST (Autismspektrumstörning), ADHD, förvärvad hjärnskada eller utvecklingsstörning.

Eftersom vi inom Nytida har många olika Dagliga verksamheter underlättar det våra möjligheter att hitta en som passar dig bra. Det ger dig också möjlighet att byta om det inte skulle passa.

Det är viktigt för oss att skapa en god relation med dig som ska vara i vår dagliga verksamhet. Vi behöver lära känna varandra och få veta vad du tycker om och vad som motiverar dig. Därför börjar vi med en kartläggning. En kartläggning betyder att vi tittar på ditt biståndsbeslut och vad som står i det. Vi träffar dig och pratar med dig, men vi pratar även med andra i din omgivning som till exempel dina föräldrar eller andra anhöriga och personalen i din skola. Vi tittar också på vilken miljö du mår bra av att vara i.

När vi känner varandra bättre kan vi utifrån dina intressen, din ålder och var du bor eller hur långt du vill resa hitta en daglig verksamhet som passar dig. Där kan du utveckla dina intressen och finnas i ett sammanhang där du trivs tillsammans med andra som kanske delar dina intressen eller är i ungefär samma ålder som du.

Exempel på inriktningar inom våra dagliga verksamheter

Vi har Dagliga verksamheter där du sysslar med musik, konst och måleri, keramik, drama eller andra estetiska inriktningar. Vi har dagliga verksamheter där du arbetar med tillverkning eller paketering. På ett par av våra dagliga verksamheter arbetar du inom äldreomsorgen. På de flesta av våra dagliga verksamheter kan du göra många olika saker.

Lyssna