En daglig verksamhet kan se ut på många olika sätt och ha olika inriktningar

I Nytidas dagliga verksamheter arbetar vi för att fånga och stärka varje enskild persons motivation och egna resurser.

Det gör vi genom att matcha våra arbetsuppgifter med det som var och en tycker är meningsfullt att jobba med. För dig som vill komma ut på arbetsmarknaden kan valet falla på en enhet med spetskompetens mot jobb och praktik där Supported Employment-metoden används. Vill du skapa konstnärligt? Då kan en verksamhet med en estetisk inriktning – musik eller måleri – vara det som matchar dina önskemål allra mest.

Många olika aktiviteter att välja på

På våra dagliga verksamheter finns flera aktiviteter du kan välja mellan. På så sätt kan vi möta många olika behov. Vi har inriktningar mot jobb och praktik, kultur och skapande. Det finns inriktningar mot djur och natur, träning och hälsa. Du har också möjligheter att jobba med personlig utveckling och dina sociala förmågor. Det ör dina intressen som styr din dag.

Du kombinerar olika aktiviteter till ett veckoschema utifrån vad du vill ta del av. På så sätt får du jobba med sådant som du tycker är meningsfullt och i ett sammanhang där du trivs.

Arbetsdagen

Till den dagliga verksamheten kommer en del med taxi/färdtjänst, andra promenerar eller åker kommunalt.

Arbetsdagen varierar från person till person. Den kan börja någon gång mellan klockan åtta och tio och slutar på eftermiddagen.

När du har ditt arbete och dina aktiviteter på plats i den dagliga verksamheten börjar vi ofta med en gemensam samling på morgonen för att gå igenom dagen och ditt egna schema.

Du som arbetar för att komma ut i jobb brukar vara är ute på en arbetsplats i den omfattning du kan och vill. Där är du tillsammans med en stödperson från verksamheten eller på egen hand.

Eget personligt schema

Varje person har sitt eget veckoschema. Dagarna kan därför se olika ut för de enskilda personerna. Exempel på aktiviteter kan vara:

  • En samtalsgrupp har möte kring ett ämne de är intresserade av.
  • Ett matlag planerar och lagar gemensam lunch.
  • Några utför jobb på uppdrag åt ett företag eller organisation, som att packa eller sortera varor.

Lunch tillsammans

Vi äter lunch tillsammans. En del tar med sig matlåda hemifrån, det går också att köpa mat till självkostnadspris hos oss. Andra vill gå ut och äta på någon närliggande restaurang.

Eftermiddagen kan till exempel innehålla ett besök på ett badhus för vattengymnastik, att teatergruppen repeterar eller att vår gemensamma kör samlas.

När dagen är slut säger vi hej då och det är tid att åka hem.

kille på daglig verksamhet

Kontakter för våra olika inriktningar i Stockholm

Jobb och praktik

Johanna Command – verksamhetschef

Förvärvad hjärnskada och demens

Lina Lindqvist – verksamhetschef

Kultur och skapande

Therese Asklöf Zagal – Verksamhetschef

Autism och intellektuell funktionsnedsättning

Jeanette Åhman

Läs mer om daglig verksamhet

Lyssna