En daglig verksamhet kan se ut på många olika sätt och ha många olika inriktningar

Det som är centralt i Nytidas verksamhet är att vi arbetar för att fånga och stärka varje enskild persons motivation och egna resurser.

Det gör vi genom att matcha våra arbetsuppgifter med det som var och en tycker är meningsfullt att jobba med. För dig som vill komma ut på arbetsmarknaden kan valet falla på en enhet med spetskompetens mot jobb och praktik där Supported Employment-metoden används. Vill du skapa konstnärligt? Då kan en verksamhet med en estetiska inriktning – musik eller måleri – vara det som matchar dina önskemål allra mest.

På de flesta av våra Dagliga verksamheter finns ett smörgåsbord av aktiviteter att välja mellan för att kunna erbjuda en verksamhet som möter många olika behov. Utöver jobb och praktik, samt kultur och skapande finns det inriktning mot djur och natur, träning och hälsa, samt möjligheter att jobba med personlig utveckling och dina sociala förmågor inom inriktningen person och relation.

De flesta trivs bra i en verksamhet som ger möjlighet till aktiviteter och arbete inom olika områden. För många är det också viktigt att det finns utrymme för både fysik aktivitet och jobbaktiviteter. De olika inriktningarna kombineras ihop till ett veckoschema utifrån vad du vill ta del av, så att du får jobba med aktiviteter som känns mest meningsfulla och i ett sammanhang där du trivs att vara.

I aktiviteterna arbetar vi sedan vidare mot dina egna målsättningar i genomförandeplanen. Varje person som är i den dagliga verksamheten har sin individuella plan och sitt schema.

Eget personliga schema för var och en

Arbetsdagen börjar någon gång mellan 8 och 10 och slutar som regel mellan 15 och 17, men det varierar från person till person.

Till den dagliga verksamheten kommer en del med taxi/färdtjänst, andra tar sig hit själva eller åker kommunalt. Personer som arbetar mot att komma ut i jobb är ute på en arbetsplats i den omfattning de kan, med eller utan stödperson från verksamheten.

För personer som har sitt arbete och aktiviteter på plats i den dagliga verksamheten så börjar dagen oftast med en gemensam samling på morgonen för genomgång av dagen och det egna schemat.

Individuellt schema

Varje person har sitt individuella veckoschema och dagarna kan därför se olika ut för de enskilda personerna. Exempel på aktiviteter kan vara att en samtalsgrupp har möte kring ett ämne de är intresserade av eller att en matlagningsgrupp samlas för att planera och laga gemensam lunch. De som utför jobb på uppdrag åt något företag eller organisation, som att packa eller sortera varor, gör det.

Lunch tillsammans

Lunchen äter vi tillsammans. En del tar med sig matlåda hemifrån, det går också att köpa mat till självkostnadspris hos oss. Andra vill gå ut och äta på någon närliggande restaurang.

Eftermiddagen kan till exempel innehålla ett besök på ett badhus för vattengymnastik, att teatergruppen repeterar eller att vår gemensamma kör samlas.

När dagen är slut säger vi hej då och det är tid att åka hem.

kille på daglig verksamhet

Kontakter för våra olika inriktningar i Stockholm

Psykisk hälsa och bryta isolering

Lisa Sjölund – verksamhetschef

Jobb och praktik

Sara Widholm – verksamhetschef

Förvärvad hjärnskada och demens

Jenny Lindbratt – verksamhetschef

Kultur och skapande

Lina Lindqvist – verksamhetschef

Autism och intellektuell funktionsnedsättning södra Stockholm

Erika Winterskov – verksamhetschef

Autism och intellektuell funktionsnedsättning norra Stockholm

Viktor Wildrix – verksamhetschef

Lyssna