Läs mer

Barn och unga funktionsnedsättning

Nytida erbjuder en stor variation av individanpassade verksamheter för barn och unga med funktionsnedsättning som omfattas av LSS.

För barn och unga erbjuder Nytida korttidsboenden, barn- och ungdomsboenden samt kollo enligt LSS. Vi vänder oss till barn och unga med autismspektrumtillstånd, utvecklingsstörning och förvärvad hjärnskada.

Våra korttidsboenden och kollon är en bra chans till social träning, fritidsaktiviteter och ökad självständighet samtidigt som det innebär avlastning för familjen. I våra barn- och ungdomsboenden erbjuder vi en helhetslösning i nära samarbete med lokala skolor.

Våra boenden är anpassade efter de personer som bor där. En strukturerad och förutsägbar omgivning och ett likartat arbetssätt tillsammans med ett varmt bemötande varje dag ger ökad trygghet, harmoni och förutsättning för utveckling av den egna förmågan. Vi arbetar med ett lågaffektivt bemötande och har medarbetare på plats dygnet runt.

Klicka här för frågor om placeringar

Våra tjänster

Hittade inget