Funktionsnedsättning

Varje människa har rätt att utvecklas utifrån sin erfarenhet, kunskap och förmåga. Det är en grundpelare i FNs konvention om de mänskliga rättigheterna.

Den svenska diskrimineringslagen innebär att ingen får diskrimineras eller hindras från att använda sina rättigheter på grund av funktionsnedsättning, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag som ska garantera att människor med omfattande och bestående funktionsnedsättning kan leva ett bra liv.

Med ovanstående lagar och konvention som grund för allt vårt arbete erbjuder vi en stor variation av individanpassade verksamheter för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Vi utgår ifrån och fokuserar på var och ens styrkor, förmågor och önskemål.

Du hittar våra verksamheter sorterade utifrån de tjänster som vi erbjuder för barn och unga samt vuxna. Våra tjänster erbjuds enligt LSS-lagen, du behöver tillhöra någon av LSS tre personkretsar och ha ett biståndsbeslut för att kunna ansöka om en plats hos oss.

Har du frågor? Kontakta oss!

Pierre Selim

LSS och skola för barn, unga och vuxna i hela Sverige.
Tyvärr, inga sökträffar.

Våra tjänster inom funktionsnedsättning

Barn- och ungdomsboende

Nytida barn- och ungdomsboende, ett extra hem Barn- och ungdomsboende (Bostad med särskild service för barn och…

Daglig verksamhet

Välkommen till Nytidas dagliga verksamheter Nytida har dagliga verksamheter på många orter i Sverige men flertalet, drygt…

Gruppboende

Nytidas gruppboenden – trygghet och gemenskap Söker du ett bra LSS-boende? Då har du kommit rätt. Hos…

Kollo

Nytida erbjuder korttidsvistelse enligt LSS för barn och unga i form av kolloverksamhet.

Korttidsboende

Korttidsboende i hemlik miljö hos Nytida Korttidsboende, eller korttids, är en insats enligt LSS som ges i…

Nytidas boendestöd

Nytida Boendestöd – för att klara vardagen Boendestödets syfte är att stötta dig i att klara ditt…

Serviceboende

Nytidas servicebostad, LSS-boende när du vill flytta hemifrån Att flytta till en egen lägenhet innebär en ökad…

1. Ansök om insats

Du vänder dig till kommunen för att ansöka om en LSS-insats.

2. Kommunen fattar beslut

Du träffar en biståndshandläggare. Kommunen fattar därefter beslut om plats.

3. Välj omsorg

Bor du i en kommun som tillämpar LOV, Lag om valfrihetssystem, eller har ramavtal kan du själv välja verksamhet eller annan insats.


Aktuellt hos Nytida

Lyssna