Nyheter

Från Bromma till Beirut

Träningscyklar

Vad vi bör göra och vad vi faktiskt gör kan vara två helt olika saker. De flesta vet till exempel att träning får oss att må bra. Trots detta kan det ibland vara svårt att kommer igång. Det behövs något mer – motivation, lust och egen drivkraft.

Motivation för att börja träna

På en av Nytidas dagliga verksamheter har man med hjälp av personliga intressen skapat en stark motivation för att träna. En person i medelåldern, som sitter i rullstol efter sviterna av en hjärnskada är, och har alltid varit, intresserad av att se världen och har rest mycket. Efter hjärnskadan blir det inte så mycket resande längre. Reslusten och äventyrslusten finns dock kvar och en önskan att ta sig jorden runt. Personen har också en önskan att trots sin skada komma igång med träning. Medarbetarna på den dagliga verksamheten tog fasta på reslusten för att motivera personen att komma igång med konditionsträning på träningscykel.

Reslusten blir utgångspunkt för träningen och en cykelfärd ut i världen planeras. Via Google earth blir den dagliga verksamhetens adress i Bromma startpunkt och målet för resan är Beirut. Personen som ska cykla väljer ut mål för olika deletapper. Via google maps räknar man ut hur lång tid det tar att cykla varje etapp. Restiden bryts sedan ner i tvåmilsetapper, som kryssas av vart efter att de avverkas på träningscykeln. För varje etapp mäts tiden det tar att cykla. Nya personbästa noteras och firas!

Att se sin resa på Google maps och att cykla till olika intressanta resmål som också blir delmål mot målet Beirut gör träningen lustfylld, rolig och motiverande.

Nytidas ramverk för pedagogik

Ovanstående är ett exempel på hur Nytida arbetar utifrån det egna ramverket för pedagogik, där motivation är en viktig pusselbit.

Lyssna