Nyheter

Förtroende är en förutsättning för att uppnå resultat

Tre personer från Nytida Målet sitter i en soffa

Att arbeta som coach på Nytida öppenvård Malmö innebär en stor frihet att utforma sitt arbete men också ett stort ansvar för att stötta en ung människa som vill få ordning på sitt liv. Arbetstiden förfogar man själv över för att på bästa sätt nå resultat.

– Som coach gör man allt från att skruva i en glödlampa till att ha motiverande samtal, berättar Ulrika Lund Wieler som är verksamhetschef på Nytida öppenvård i Malmö.

De som kommer till Nytida öppenvård Malmö är människor, ofta unga, med missbruk, kriminalitet eller psykosocial problematik i bagaget. Många gånger är detta ett steg i en så kallad utsluss, det vill säga de kommer från ett familjehem, HVB-hem eller från Statens Institutionsstyrelses vårdenheter. De inskrivna kan klara att bo själva men behöver stöd för att klara ekonomi, sysselsättning, fritid och att få ett nätverk.

Verksamheten består därför av två delar dels ett så kallat stödboende som är en lägenhet i ett vanligt flerfamiljshus som den inskrivne får förfoga över, dels öppenvårdsinsatser som består av stöd från Nytidas öppenvårdscoacher. De stannar som regel under ett års tid.

För att få en placering på Nytida Öppenvård Malmö måste personen själv verkligen vilja ha en förändring i sitt liv. Därför börjar man alltid med ett möte för att berätta om Nytidas öppenvård och vad som förväntas.

Frivillighet är A och O

– Vi förklarar att frivillighet är A och O. Men också att man i en egen lägenhet kommer att bli ensam på ett helt annat sätt än på ett institutionsboende, säger coachen Viktor Kindgren.

En egen lägenhet och en dörr att stänga kan betyda mycket för att starta om, men det kan också bli ångestladdat när tankarna kommer ikapp.

– Utsattheten kan bli stor. Dygnet blir ganska långt när man är alldeles själv, säger Martin Olsson, också han coach.

I början kan man därför behöva ha täta kontakter med coacherna och ringa ofta. Bland annat då är den flexibla arbetstiden viktig.

– Flexibla arbetstider gör att det är lättare att möta ungdomarna där de är kvällar eller helger. Det finns alltid någon coach som har beredskap och svarar i telefon. Ungdomarna märker att vi inte är så rabiata med tider, säger Viktor.

– En ungdom kan undra om vi kan träffas klockan åtta en fredagskväll och om jag säger OK så skapar det förtroende och vi visar att vi är annorlunda än till exempel socialtjänsten, fortsätter Martin.

Att skapa förtroende och bygga relationer är avgörande för att lyckas nå ungdomarna.

– Relationen är allt. Vi kan bara jobba om vi har en relation. Vi vet att det kan ta upp till fem möten innan det lossnar, vi står kvar och fokuserar på det som lyckas, säger Ulrika.

Problem som vanligen kan uppstå är återfall i missbruk eller så kallat “dodgande”, det vill säga att man inte använder sin coach, inte svarar eller kommer på möten.

– De här är ungdomar som är bäst på att misslyckas. De kan vara rädda för att lyckas och för hur det ska gå sen när de själva ska ta sig an sina liv, säger Ulrika.

Målgruppen tacksam att jobba med

Men hon säger också att målgruppen är tacksam att jobba med. Ett år är en väldigt lång tid för en 17- eller 18-åring, man hinner mogna mycket. De viktiga för dem är vad som händer mellan träffarna med coacherna och att de vet att det finns en vuxen som står kvar och inte dömer utan tittar framåt. Och det man ger behöver inte alltid vara så komplicerat.

– Vi fick en ungdom med tre procent skolnärvaro som vi sa åt att ”du måste gå i skolan”. Närvaron ökade till 88 procent och när socialsekreteraren frågade vad som hänt svarade hen, ”coacherna sa åt mig att gå till skolan”, berättar Viktor.

– Nytida öppenvård Malmö är en fantastisk verksamhet. Vi har otroligt engagerade medarbetare. Coacherna lyckas för att de har en så flexibel och positiv inställning och för att de är genuint intresserade av att arbeta med sina ungdomar, avslutar Ulrika.

Här hittar du Nytidas öppenvårdsinsatser

Lyssna