Nyheter

Första steget mot eget boende

kaffepaus
kaffepaus

I lägenheter med självhushåll får ungdomar mellan 16 och 21 år stöd att klara sig så bra att man kan ta steget till ett eget boende. Resultaten är goda. De flesta är mogna att ta eget boendeansvar efter tiden på stödboende hos Nytida.

– Sjuttio till åttio procent av våra boende klarar att flytta till egna lägenheter, säger Annica, placeringsansvarig och menar att resultatet är en indikator vad gäller kvaliteten på verksamheten. Inom henne region finns fyra stödboenden: i Hörby, Kristianstad, Halmstad och Borås.

I Nytidas stödboende har man sin egen lägenhet. Stöd anpassas efter behov. Det kan vara allt från hjälp med att planera veckan och klara vardagssysslor till att få samtalsstöd. Målgruppen är ungdomar med problematik kring sociala färdigheter, neuropsykiatriska diagnoser, tidigare missbruk, kriminalitet eller är ensamkommande. Beslut om placering på stödboende tas av socialtjänsten.

Petnoga med behoven

Annica poängterar att man är väldigt noga i sin inledande behovsbedömning där man arbetar med allsidiga funktionsbeskrivningar.

– Det gör att vi kan rikta in våra insatser och resurser otroligt individuellt.

Med tät uppföljning av insatserna kan genomförandeplanerna fortlöpande justeras för att passa de aktuella behoven. Något som i första hand gynnar de boende, samtidigt som uppdragsgivaren har god kontroll över utvecklingen och hur resurserna används.

– Vi vet att det här är en arbetsform som kommunerna uppskattar.

Förtroende är a och o

För att få ungdomarna att acceptera personalens stöd, är förtroende a och o i verksamheten.

Martin Karlsson, verksamhetschef vid Nytida Ungstöd med stödboende och öppenvård i Eskilstuna.
Verksamhetschef Martin Karlsson på Nytidas stödboende och öppenvård i Eskilstuna.

– Vi arbetar extremt relationsbundet med ungdomarna, förklarar Martin Karlsson, verksamhetschef vid Nytida Ungstöd med stödboende och öppenvård i Eskilstuna.

– Det handlar om att aldrig sätta sig över ungdomarna utan att visa full tillit och att i grunden tro på att de kan förändras. Flera av våra ungdomar har ett liv kantat av misslyckanden och är vana vid att ingen tror på dem.

Oavsett det omedelbara resultatet av tiden på stödboendet, är målet att man ska ha med sig goda erfarenheter i bagaget när man flyttar därifrån, menar Martin Karlsson.

– Tio år senare ska man kunna tänka tillbaka på den här tiden som en bra tid i livet, där man blev sedd och verkligen fick chansen.

Möter upp med maximalt fokus

Jämfört med för bara några år sedan är placeringarna mer komplexa i dag med fler faktorer att ta hänsyn till. Det anser Ellinore Jörgensén som är verksamhetschef vid bland annat Nytidas stödboenden i Kristianstad och Hörby.

– Vi följer med utvecklingen genom att till exempel vidareutbilda oss, och hon understryker att man försöker vara så flexibla det någonsin går för att hela tiden ha de boendes bästa för ögonen. Här har man god hjälp av så kallat nivåboende, där insatserna anpassas vartefter behoven skiftar. Och de går både upp och ned.

Ellinore Jörgensén berättar en solskenshistoria för att illustrera hur det har fungerat.

– Vi hade en flicka hos oss i runt tre år, där det pendlade väldigt mycket och där vi verkligen kunde möta hennes behov. Efter tiden hos oss fick hon egen lägenhet och nu ska hon ha barn.

Här hittar du alla Nytidas Stödboenden

Lyssna