Nyheter

Forskningens viktiga roll för att öka kunskapen om autism och NPF

En boende håller om en medarbetare

Forskning spelar en avgörande roll för att öka kunskapen om autism och NPF. Nytida har pratat med Sven Bölte, professor och chef på KIND med anledning av den internationella autismdagen som äger rum 2 april. Han menar att de senaste årens forskningsresultat har gett bättre förutsättningar för personer med autism, men ser också att det finns områden som behöver utvecklas ännu mer. 

Professor Sven Bölte är chef på KIND, som är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning med klinisk mottagning (BUP KIND) kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm. KIND bedriver flera forsknings- och utvecklingsprojekt om autismspektrumtillstånd.

Varför är forskning kring autism viktigt?

˗ Som forskare tycker jag såklart att det är vårt bästa verktyg för att skapa kunskap. Kunskap kombinerat med drivkraft och motivation är det viktigaste vi har för att skapa bättre förutsättningar, stöd och förståelse för den här målgruppen, säger Sven Bölte. 

Bölte lyfter fram att det tack vare de senaste årens forskning nu finns mer kunskap om vad autism är och inte är, hur autism kan upptäckas tidigt och hur ett bra stöd och bemötande kan se ut. Samhället är också bättre på att uppmärksamma flickor, kvinnor och vuxna personer med autismdiagnos jämfört med tidigare.

˗ Att vi är olika ses idag allt mer som en tillgång, det kan bli en möjlighet istället för ett problem. Det är kanske den allra största skillnaden i synen på autism nu jämfört med förut.

Vad pågår inom forskningen just nu?

˗ Vi behöver bli bättre på att översätta forskningsresultat och omsätta det i praktiken. Idag görs mycket av forskningen i klinisk verksamhet. Vi behöver bedriva mer forskning där målgruppen lever sina liv, i skola, på arbetsplatser och på fritiden, konstaterar Bölte.

Han fortsätter med att berätta om vikten att tillgängliggöra forskning för allmänheten.

˗ Jag kommer att leda en paneldebatt med framstående autismforskare från olika delar av världen på en konferens nu i maj. Den är öppen för allmänheten, kostnadsfri och går att anmäla sig till på KIND:s hemsida.

Under konferensen kommer en forskare från Indien att berätta om möjligheterna att möta autistiska barns behov i mer resurssvaga områden, en forskare från USA kommer att berätta om hur autister och forskare samarbetar för att öka kunskapen om autism och en forskare från England kommer att tala om hur förståelsen av autism har förändrats under de åttio år som begreppet har funnits. 

Sven Bölte, professor och chef för KIND
Lyssna