Nyheter

Fokus på det positiva ger stöd in i vuxenlivet

Fyra personer på en gågata

Att som ung finna sin väg ut i vuxenlivet är sällan enkelt. För en ung människa som exempelvis har en neuropsykiatrisk diagnos, bristande stöd hemma eller missbruksproblem är vägen ännu svårare. Då finns Nytida Öppenvård som en guide och stöd på vägen.

Nytida öppenvård finns på flera platser runt om i Sverige. Vi träffar teamet i Östersund en solig septemberdag på deras kontor i centrala stan. Härifrån utgår de fyra medarbetarna för att stötta 14 unga över hela det 49 443 kvadratkilometer stora Jämtlands län. Stödet ges antingen som öppenvård eller stödboende/träningslägenhet, eller som en kombination av båda.

Den unge kommer vanligen till Nytidas öppenvård genom en platsförfrågan från en handläggare inom kommunens socialtjänst. Uppgifter tas in och teamet träffar handläggaren.

– Vi behöver veta så mycket som möjligt för att se om vi kan ge det stöd som behövs, så att den unge verkligen har en möjlighet att lyckas, säger Alexzandra Edström, som tillsammans med kollegorna Daniel Andersson och Kersti Erlandsdotter arbetar som ungdomsbehandlare.

– Vi går in med ärlighet och tar bara emot uppdrag där vi ser att vi kan uppfylla kvaliteten, säger enhetschef Maria Huczkowsky.

Uppdraget inleds med att enhetschef och en ungstödjare träffar handläggaren i syfte att se om Nytidas öppenvård kan uppfylla de behov som ungdomen har och kommunens uppdrag. Sedan om Nytida Öppenvård och kommunen upplever att vi kan uppfylla ungdomens behov och kommunens uppdrag, så träffar vi ungdomen och handläggare för att lägga upp en första plan. Man beslutar om vilka insatser som ska ges och sätter upp mål i en vårdplan och sedan görs en genomförandeplan tillsammans med ungdomen. Den unge får en kvalificerad kontaktperson (se fakta nedan), som följer med genom hela insatsen. Handläggaren får regelbundet rapporter om hur insatsen fortskrider.

– Både ungdomarna och handläggarna brukar känna att det händer mycket redan från start, att det blir ett steg framåt, säger Kersti Erlandsdotter.

Öppenvården arbetar utifrån Nytidas ramverk för pedagogik, som har ett tydligt individfokus.

– Vi jobbar med positiv feedback och fokuserar på vad de unga lyckas med, visar att de kan klara mer än de tror och att vi tror på dem. Vi eftersträvar balans i att ge lagom mycket stöd och uppmuntran att prova olika saker, ta steg för steg mot att kunna klara sig själv, förklarar Maria Huczkowsky.

Alexzandra Edström ger ett konkret exempel på hur det kan fungera.

– En 17-årig kille kom till oss för några år sedan. Han var skoltrött, skolkade mycket, hade bristande stöd hemifrån och hamnade i fel umgänge. Vi gav stöd genom Startskottet (se fakta nedan) och stödboende. Det var upp- och nedgångar under behandlingstiden, han behövde en vuxenkontakt som trodde på honom, kunde motivera och slussa till rätt instanser. Han tog till sig den möjlighet som gavs, tog både studenten och körkort. Idag mår han bra och jobbar som volontär i Spanien. Jag fick precis ett mejl från honom där han skriver att han fått sjukt bra stöd och att han aldrig varit där han är idag utan oss.

Alexzandra berättar också att teamet jobbar mycket med relationer, det är A och O att den unge känner sig trygg.

– Vi är konsekventa och har alltid ett likadant bemötande, det skapar tydlighet och trygghet. Vi är alltid tillgängliga, den unge kan alltid höra av sig till oss och få ett positivt bemötande, säger Daniel Andersson.

– Vi står kvar, oavsett vad som händer. Om någon till exempel tar ett återfall i missbruk, är man välkommen tillbaka efter behandling, säger Kersti Erlandsdotter.

Ungstöd fungerar som spindeln i nätet runt den unge, i samverkan med handläggaren, skolan, föräldrarna och hälso- och sjukvården.

– Vi blir ett språkrör för den unge, som ofta har dåliga erfarenheter av de olika samhällsinstanserna. På så sätt kan vi bygga en tillit till samhället, säger Daniel Andersson.

Stöd till en meningsfull fritid är också viktigt. De unga erbjuds aktiviteter som gym, yoga, fjällvandring och go-cart. Ungstöd har ekonomiska möjligheter att stå för exempelvis gymkort. Den unge kan även få hjälp att ta körkort.

Inför framtiden hoppas Nytida öppenvård Östersund att växa ytterligare för att kunna hjälpa fler unga att hitta sin väg. Behovet är stort och kommunernas egna resurser räcker inte alltid till.

Fakta

Strukturerade öppenvårdsinsats

Strukturerade öppenvårdsinsats är en tydlig och målstyrd insats där vi tar ett helhetsansvar för ungdomens vardag.

Kvalificerat kontaktperson

I denna insats sker arbetet på hemmaplan i samarbete med befintligt nätverk och insatsen anpassas efter ungdomens behov och uppdragsgivarens önskemål.

Här hittar du Nytidas öppenvårdsinsatser

Lyssna