Att som ung finna sin väg ut i vuxenlivet är sällan enkelt. För en ung människa som exempelvis har en neuropsykiatrisk diagnos, bristande stöd hemma eller missbruksproblem är vägen ännu svårare. Då finns Nytida Ungstöd Öppenvård som en guide och stöd på vägen.

Nytida Ungstöd finns på flera platser runt om i Sverige. Vi träffar Ungstödsteamet i Östersund en solig septemberdag på deras kontor i centrala stan. Härifrån utgår de fyra medarbetarna för att stötta 14 unga över hela det 49 443 kvadratkilometer stora Jämtlands län. Stödet ges antingen som öppenvård eller stödboende/träningslägenhet, eller som en kombination av båda.

Den unge kommer vanligen till Nytidas öppenvård genom en platsförfrågan från en handläggare inom kommunens socialtjänst. Uppgifter tas in och teamet träffar handläggaren.

– Vi behöver veta så mycket som möjligt för att se om vi kan ge det stöd som behövs, så att den unge verkligen har en möjlighet att lyckas, säger Alexzandra Edström, som tillsammans med kollegorna Daniel Andersson och Kersti Erlandsdotter arbetar som ungdomsbehandlare.

– Vi går in med ärlighet och tar bara emot uppdrag där vi ser att vi kan uppfylla kvaliteten, säger enhetschef Maria Huczkowsky.

Uppdraget inleds med att enhetschef och en ungstödjare träffar handläggaren i syfte att se om Ungstöd kan uppfylla de behov som ungdomen har och kommunens uppdrag. Sedan om Ungstöd och kommunen upplever att vi kan uppfylla ungdomens behov och kommunens uppdrag, så träffar vi ungdomen och handläggare för att lägga upp en första plan. Man beslutar om vilka insatser som ska ges och sätter upp mål i en vårdplan och sedan görs en genomförandeplan tillsammans med ungdomen. Den unge får en kvalificerad kontaktperson (se fakta nedan), som följer med genom hela insatsen. Handläggaren får regelbundet rapporter om hur insatsen fortskrider.

– Både ungdomarna och handläggarna brukar känna att det händer mycket redan från start, att det blir ett steg framåt, säger Kersti Erlandsdotter.

Ungstöd arbetar utifrån Nytidas ramverk för pedagogik, som har ett tydligt individfokus.

– Vi jobbar med positiv feedback och fokuserar på vad de unga lyckas med, visar att de kan klara mer än de tror och att vi tror på dem. Vi eftersträvar balans i att ge lagom mycket stöd och uppmuntran att prova olika saker, ta steg för steg mot att kunna klara sig själv, förklarar Maria Huczkowsky.

Alexzandra Edström ger ett konkret exempel på hur det kan fungera.

– En 17-årig kille kom till oss för några år sedan. Han var skoltrött, skolkade mycket, hade bristande stöd hemifrån och hamnade i fel umgänge. Vi gav stöd genom Startskottet (se fakta nedan) och stödboende. Det var upp- och nedgångar under behandlingstiden, han behövde en vuxenkontakt som trodde på honom, kunde motivera och slussa till rätt instanser. Han tog till sig den möjlighet som gavs, tog både studenten och körkort. Idag mår han bra och jobbar som volontär i Spanien. Jag fick precis ett mejl från honom där han skriver att han fått sjukt bra stöd och att han aldrig varit där han är idag utan oss.

Alexzandra berättar också att teamet jobbar mycket med relationer, det är A och O att den unge känner sig trygg.

– Vi är konsekventa och har alltid ett likadant bemötande, det skapar tydlighet och trygghet. Vi är alltid tillgängliga, den unge kan alltid höra av sig till oss och få ett positivt bemötande, säger Daniel Andersson.

– Vi står kvar, oavsett vad som händer. Om någon till exempel tar ett återfall i missbruk, är man välkommen tillbaka efter behandling, säger Kersti Erlandsdotter.

Ungstöd fungerar som spindeln i nätet runt den unge, i samverkan med handläggaren, skolan, föräldrarna och hälso- och sjukvården.

– Vi blir ett språkrör för den unge, som ofta har dåliga erfarenheter av de olika samhällsinstanserna. På så sätt kan vi bygga en tillit till samhället, säger Daniel Andersson.

Stöd till en meningsfull fritid är också viktigt. De unga erbjuds aktiviteter som gym, yoga, fjällvandring och go-cart. Ungstöd har ekonomiska möjligheter att stå för exempelvis gymkort. Den unge kan även få hjälp att ta körkort.

Inför framtiden hoppas Ungstöd i Östersund att växa ytterligare för att kunna hjälpa fler unga att hitta sin väg. Behovet är stort och kommunernas egna resurser räcker inte alltid till.

 

Fakta

Startskottet

Startskottet är en tydlig och målstyrd insats där Nytida tar ett helhetsansvar för ungdomens vardag.  Utifrån uppdrag definierar ungdomsbehandlare tillsammans med ungdomen konkreta mål, styrkor och resurser hos ungdomen samt dennes nätverk. Daglig sysselsättning är central och vi skräddarsyr sysselsättningen utifrån varje enskild ungdoms förutsättningar. Jour finns för den unge samt dennes nätverk dygnet runt.

Kvalificerat kontaktmannaskap

I denna insats sker arbetet på hemmaplan i samarbete med befintligt nätverk och insatsen anpassas efter ungdomens behov och uppdragsgivarens önskemål.

Här hittar du Nytidas öppenvård
Totalt 23
Öppenvård
Barnvärket familjebehandling
Nytida Barnvärket familjebehandling hjälper familjer där samspelet behöver förbättras. Det ...
Stocksund, Stockholm
Detaljer
Grundskola, Öppenvård
Blichers friskola
Vi erbjuder integrerad skola och öppenvård för ungdomar i årskurserna ...
Teckomatorp, Skåne
Detaljer
Stödboende, Öppenvård
Målet Borås
Nytida Målet Borås arbetar med personer från 16 år och uppåt med olika former av psykosocial ...
Borås, Västra Götaland
Detaljer
Stödboende, Öppenvård
Målet Göteborg
Nytida Målet Göteborg har i 20 år stöttat ungdomar och unga vuxna med olika former av ...
Mölndal, Västra Götaland
Detaljer
Stödboende, Öppenvård
Målet Kristianstad
Nytida Målets öppenvård i Kristianstad/Kronoberg arbetar med ungdomar som har hamnat i ...
Kristianstad, Skåne
Detaljer
Stödboende, Öppenvård
Målet Malmö
Nytida Målets öppenvård i Malmö/Skåne arbetar med ungdomar som har hamnat i svårigheter på ...
Lund, Skåne
Detaljer
Stödboende, Öppenvård
Målet Salabacke
Nytida Målets boende vänder sig i första hand till unga i åldern 16-20 år. Vi arbetar med ...
Uppsala
Detaljer
Öppenvård
Målet Småland öst
Nytida Målet Småland öst bedriver öppenvård för vuxna personer som har hamnat i svårigheter ...
Vimmerby, Kronoberg
Detaljer
Öppenvård
Målet Stockholm Norra
Nytida Målets öppenvårdsverksamhet i Stockholm Norra arbetar med ungdomar som har hamnat i ...
Stocksund, Stockholm
Detaljer
Öppenvård
Målet Stockholm Södra
Nytida Målets öppenvårdsverksamhet i Stockholm Södra arbetar med ungdomar som har hamnat i ...
Skarpnäck, Stockholm
Detaljer
Stödboende, Öppenvård
Målet Tallkrogen
Nytida Målets öppenvårdsverksamhet i Stockholm Södra arbetar med ungdomar som har hamnat i ...
Enskede, Stockholm
Detaljer
Stödboende, Öppenvård
Målet Umeå
Målet i Umeå har funnits sedan 2001. Vi arbetar med ungdomar och unga vuxna med olika former av ...
Umeå, Västerbotten
Detaljer
Öppenvård
Målet Uppsala
Målets öppenvårdsverksamhet i Uppsala bedrivs i huvudsak i den unges närmiljö. Vi arbetar med ...
Uppsala
Detaljer
Öppnar 2021
Stödboende, Öppenvård
Ny öppenvårdsenhet i Göteborg
Mer information om verksamheten kommer inom kort.
Göteborg, Västra Götaland
Detaljer
Öppenvård
Provita Kärleksgatan
Vi är till för dig i åldern 18-29 år som vill sluta använda droger och/eller alkohol och ...
Malmö, Skåne
Detaljer
Stödboende, Öppenvård
Råsunda stödboende
Råsunda stödboende riktar sig till ungdomar mellan 16-20 år med stöd av SoL. Vi vänder oss ...
Solna, Stockholm
Detaljer
Grundskola, HVB, Öppenvård
Tasava Dagbehandling
Tasava dagbehandling är en dagverksamhet och kan vara ett alternativ till behandlingshem. ...
Stockholm
Detaljer
Sysselsättning, Öppenvård
Tasava Yrkesträning
Tasava yrkesträning vänder sig till dig som är ungdom eller ung vuxen med ett behov av stöd ...
Stockholm
Detaljer
Öppenvård
Ungstöd öppenvård Eskilstuna
Ungstöd öppenvård Eskilstuna vänder sig till ungdomar med psykosocial problematik, ...
Eskilstuna, Södermanland
Detaljer
Öppenvård
Ungstöd öppenvård Stockholm
Ungstöd öppenvård i Stockholm vänder sig till ungdomar och unga vuxna med följande ...
Spånga, Stockholm
Detaljer
Öppenvård
Ungstöd öppenvård Örebro
Ungstöd öppenvård Örebro/Värmland vänder sig till ungdomar med psykosocial problematik, ...
Örebro
Detaljer
Öppenvård
Ungstöd öppenvård Östersund
Ungstöd öppenvård Östersund vänder sig till ungdomar med psykosocial problematik, ...
Östersund, Jämtland
Detaljer
Stödboende, Öppenvård
Öppenvård & Stödboende Östergötland
Våra träningslägenheter är ett alternativ för personer där ett boende helt på egen hand ...
Norrköping, Östergötland
Detaljer
Hittade inget
+ Visa fler