Nyheter

“Fler behöver bli familjehem”

Ett barn och en vuxen som sitter vänd från kameran skrattar

De senaste åren har antalet familjehem minskat, samtidigt som antalet barn med behov av familjehem har ökat. Kanske har situationen förändrats i takt med samhället, och kanske behövs det fler familjehem som speglar det?

Malena Hedlund, verksamhetschef för Nytidas familjehem och familjehem själv, berättar mer om behovet av att fler behöver bli familjehem.

En förändring med tiden

– Mina föräldrar var också familjehem när jag var liten, och det var kris redan då, berättar Malena. Men idag ser det annorlunda ut. Vårdtyngden är ofta högre på de barn och ungdomar som placeras i familjehem. Oftast har de varit med om värre saker och bott kvar med sina vårdnadshavare alldeles för länge.

Mycket beror på köerna, men steget till att bli familjehem har också blivit större i takt med samhällets förändring.

– Vi lever på ett annat sätt idag, säger Malena. Tid är för många en bristvara. Många vuxna har sina barn varannan vecka, eller lever i bonusfamiljer med barn som redan kommer från olika håll. Vi lever också i ett samhälle där karriär har en större betydelse än vad den hade förr, att den nästan blivit som vår identitet. Därför tror jag att steget till att bli familjehem blir så mycket större idag.

Vikten av engagemang, stöd och utbildning

Nytida möter förändringarna med stöd och nära kontakt med familjehemmen, både inför och under placering. Det erbjuds alltifrån handledning, utbildningar och föreläsningar till en personlig kontaktperson och kontinuerliga familjehemsträffar.

– Som familjehem tillsammans med oss på Nytida finns det alltid stöd och beredskap som täcker upp dygnets alla timmar, berättar Malena. Vi är som socialtjänstens assistenter, och tror på en nära kontakt med familjehemmen för bästa möjliga omhändertagande av barnen.

Det anordnas också regelbundna träffar och aktiviteter för familjehemmen, som ett sätt för gemenskap.

– För barnen är det viktigt att veta om att det finns andra barn som lever under samma förutsättningar, säger Malena. Även för familjehemmen. Under påskhelgen anordnade vi en äggletarjakt, i juni väntar en sommarfest och imorgon har vi biokväll med pizza och popcorn.

Familjehem som speglar samhället

I takt med att samhället förändras, så måste också bilden av vem som kan bli familjehem göra det. Den klassiska kärnfamiljen med ett rum över finns inte längre i samma utsträckning, menar Malena. För precis som varje barn och ungdom är unikt – så måste också familjehemmen kunna vara det.

– Det handlar ju om en match, säger Malena. Våra familjehem måste spegla hur samhället ser ut. En ensamstående vuxen, ett homosexuellt par, en bonusfamilj, ett gift par och en pensionär är precis lika viktiga här.

Samma gäller var du kommer ifrån, lyfter Malena.

– Du måste inte ha haft en perfekt uppväxt själv. Livserfarenhet är inte negativt när det kommer till omhändertagande. Det viktigaste är att du har hjärta, känslomässigt utrymme, tid och ork.

”Vi behöver vara fler vuxna i samhället som hjälps åt”

Att vara familjehem kan se olika ut. Ibland kan uppdraget vara under en kortare eller begränsad tid. Vissa börjar som jourhem, för att testa på, medan andra har uppdraget under flera år. Ibland kan barnet bli kvar under hela sin uppväxt, och i vissa fall blir barnet vårdnadsöverflyttad.

– Vi behöver vara fler vuxna i samhället som hjälps åt, säger Malena. Vi behöver förstå att de här barnen och ungdomarna behöver tas hand om.

Malena har själv varit familjehem till två flickor, som nu är vårdnadsöverflyttade.

– Att vara familjehem är både fruktansvärt och helt fantastiskt, berättar Malena. Att ta emot ett nedbrutet och utsatt barn är allt annat än glatt. Men när barnet till slut börjar trivas, skratta, må bra, utvecklas och växa – så ger det så mycket tillbaka.

– Jag påminner ofta mina barn om att vi har det så himla bra, så varför skulle vi inte dela med oss av det till någon annan? Det var det som fick mig att ta steget till att bli familjehem, att jag visste att jag ville ge av min tid och mitt liv, för att kunna hjälpa ett annat barn. Sedan är det ju ingen klyscha att människan mår bra av att göra gott, måste jag ändå medge.

flicka sitter på säng och tittar mot sin mamma
Malena Hedlund, verksamhetschef för Nytidas familjehem.

Vill du bli familjehem?

Fyll i vårt formulär så återkommer vi till dig.

Läs mer om våra familjehem

Frågor och svar om att bli familjehem

Lyssna