Nyheter

Filiz stöttar ungdomar på Gottröra HVB till förändring

Filiz

Filiz Summersett, tidigare enhetschef på Gottröra HVB som vänder sig till ungdomar mellan 15-20 år med socialt nedbrytande beteende i form av missbruk/beroendeproblematik och psykosocial problematik.

Filiz började sin karriär som familjehemskonsulent. Några av de lärdomar Filiz tog med sig därifrån var förmågan att vara flexibel och vikten av att kunna erbjuda god service till alla inblandade. För att kunna arbeta närmare ungdomarna blev hon så småningom behandlingsassistent och senare samordnare och föreståndare/verksamhetschef i ett mindre företag. Filiz sökte sig till Nytida för att få möjlighet att utvecklas inom ett större företag.

Nytida kan tillgodose många behov

– En av Nytidas styrkor är att vi kan tillgodose hela vårdflätan det vill säga vi kan erbjuda såväl HVB-hem, stödboende, öppenvård som familjehem och erbjuder behovsanpassade insatser för den unge. Samtidigt som företaget arbetar övergripande med värderingar, ramverk och tydliga styrdokument för att säkerställa att kvaliteten upprätthålls, säger Filiz.

– Arbetet med ungdomar kan så klart vara krävande men det man får tillbaka ger så mycket mer. Att få vara med om en ungdoms förändringsresa som oftast börjar med att skapa tillit till att faktiskt se att det börjar väckas en framtidstro är något mycket speciellt, fortsätter hon.

Det blir många långa samtal där man pratar om tankar och upplevelser som bland annat handlar om livet, vänskap och relationer.

Begränsad tillvaro i riskmiljöer

Filiz säger sig ha uppmärksammat att många av de ungdomar som lever i riskmiljöer har befunnit sig i en ganska begränsad tillvaro. Den unge har olika förmågor och bakgrund, man behöver möta denne där individen befinner sig.

– Varje ungdom har en unik resa framför sig och vår uppgift är att skapa förutsättningar för att den unge med små steg ska kunna komma vidare i sin utveckling, vilket kan innefatta skola, fritidsintressen, boende, familj och vänner. Det kan vara svårt för den unge att finna sig tillrätta i en nya miljö som här på Gottröra. Man måste vara medveten om att det tar tid att förändra tankemönster och invanda beteenden.

Närvarande i vardagen

För Filiz är det jätteviktigt att vara närvarande i vardagen tillsammans med ungdomarna och personalen för det är där hela förändringsresan sker. Som enhetschef krävs det att hon är lyhörd i både stort och smått.

Filiz avslutar med att säga att hon upplever att hon har ett stimulerande arbete och får lära sig nya saker hela tiden. Det skapar en känsla av att hon bidrar med något meningsfullt på sitt arbete. I en större organisation som Nytida finns det alltid möjlighet att ta lärdom av sina kollegor inom liknande verksamheter.

Lyssna