Nyheter

En tydlig och tillgänglig vardag minskar stressen

En soptunna med en lapp där det står sopor

När Nytida öppnar ett nytt LSS-boende eller en daglig verksamhet så finns ett färdigt startkit för verksamheten. Det innehåller bland annat material för att förtydliga vardagen för dem som ska bo eller vistas där. På så sätt säkerställer Nytida att alla verksamheter arbetar för att skapa en tillgänglig miljö med utgångspunkt i Nytidas Ramverk för pedagogik

Idén är att sätta en gemensam och grundläggande basnivå för alla Nytidas verksamheter som sedan anpassas vidare utifrån dem som flyttar in. Ibland kan det vara svårt för både för den enskilde personen själv och medarbetarna att se att det behövs ett kognitivt och tydliggörande stöd. Det är ett av skälen till att startpaketet finns på plats från början som en naturlig del av verksamhetens miljö.

– Vi vet att det kan ta tid att bygga upp en pedagogisk struktur och den tiden vill vi korta ner. Det kan också finnas ett visst motstånd mot tydliggörande struktur i miljön eftersom den enskilde ibland tycker det är onödigt och löjligt. Personen kanske klarar sin vardag ändå men med en ansträngning som helt i onödan kostar mycket energi och ökar stress och oro, säger Eva Lundberg, sektorstöd på Nytida och fortsätter.

– Det är på precis samma sätt som att jag själv skulle klara mig hyfsat genom en dag utan min kalender, men till priset av att jag skulle oroa mig för att missa ett och annat. Varför göra det svårt för sig?

Märka upp gemensamma utrymmen

Ytterligare ett syfte med startkitet är att frigöra tid från administrativa uppgifter vid uppstart av nya verksamheter så att mer fokus kan läggas på att ge stöd till den som ska flytta in.

I paketet ingår bland annat lamineringsmaskin, häftmassa, whiteboard-pennor, dekaler och skyltar samt en inspirationspärm. Med hjälp av materialet kan gemensamma utrymmen märkas upp, till exempel diskreta skyltar på köksluckorna så att det blir lätt att hitta det man behöver och inte minst så att man lägger tillbaka sakerna på rätt plats, det gäller ju även personal.  Den pedagogiska strukturen för att enkelt orientera sig är bra för alla, oavsett funktionsnedsättning.

– Blir det lätt att göra rätt då kan vi spara energi till andra saker som kräver mer av oss, förklarar Eva.

Ett annat exempel på tillgänglighet är en enkel och tydlig instruktion om hur man bokar tid i tvättstugan eller en påminnelse som sitter på ytterdörren om att komma ihåg nycklar och busskort när man går till jobbet. I den gemensamma hallen kan det finnas ett hjälpmedel som berättar vad det är för väder och vilken typ av ytterkläder som är bra. Exakt hur stödet ska utformas och vilka instruktioner som behövs beror på vem som är mottagare och vilket stöd som passar bäst. I Nytidas startkit finns olika förslag och inspiration till hur det kan göras.

– Den tydliggörande pedagogiken är ett sätt att öka självständigheten. I takt med att självständigheten ökar, så ökar också tilltron till den egna förmågan. Själva grundprincipen i LSS är att vi som personal har till uppgift att undanröja de hinder som funktionsnedsättningen utgör. I det här fallet undanröjer, eller minskar, vi de kognitiva hindren, säger Eva.

Startkitet till de verksamheterna som öppnar tas fram av Nytidas dagliga verksamhet bland annat på Liljeholmen i Stockholm.

På dessa verksamheter finns Nytidas hemmakoncept och startkit

Lyssna