Nyheter

Emil hjälper till att hitta nya lösningar i sitt arbete som placeringssamordnare

Emil Wallgren placeringssamordnare Nytida

Att hitta lyckade placeringar och tillgodose den enskildes behov är Emils primära uppdrag som placeringssamordnare på Nytida.

Emil Wallgren jobbar som placeringssamordnare inom områdena HVB-hem, skyddat boende, stödboende och familjebehandlingshem. Tillsammans med sina kollegor hjälper han socialtjänstens handläggare att hitta lyckade placeringar för personer i behov på någon av Nytidas verksamheter runt om i landet.

– Jag drivs av att hitta nya lösningar och tillvägagångssätt för att hjälpa unga, unga vuxna och deras familjer med hjälp, stöd och förändring. Det har jag alltid gjort, säger Emil.

Vikten av allas olika erfarenheter

Emil har jobbat med barn och unga i 27 år. Genom åren har han arbetat som verksamhetschef, skapat flera öppenvårdsprojekt och startat upp och drivit en egen verksamhet med syftet att erbjuda bra och skräddarsydd behandling och stöd till unga.

– Jag upplever att jag har stor nytta av min bakgrund i mitt nuvarande jobb, säger Emil. Jag tror att det är viktigt att förstå hela processen, och att ha erfarenheten av att det är svårt, men också att det kan bli bra.

Samma sak gäller kollegornas bakgrund.

– Vi alla delar så många bra och olika erfarenheter här! Dessutom har vi en arbetskultur där vi alltid hjälper varandra. Vårt uppdrag är ju att hitta den bästa möjliga lösningen för den enskilda individen och att vara handläggarna behjälpliga – och det gör vi bäst tillsammans.

Samarbetet med handläggare

Att ha en god kontakt med handläggarna är också viktigt, berättar Emil. Både för att bygga en bra relation, men också för att hitta ett ömsesidigt förtroende för varandra. Då blir det lättare att bolla förfrågningar tillsammans och komma fram till bra lösningar ihop.

– Vårt fokus är att alltid hjälpa handläggaren att hitta en bra insats eller behandlingsalternativ som matchar den enskildes behov, säger Emil. Tack vare min erfarenhet kan jag i samtal med handläggaren analysera problematiken och de specifika omständigheterna på ett förtroendeingivande sätt. På så sätt kan vi tillsammans hitta en bra lösning för den enskilde.

– Ofta hanterar vi komplexa behov där lösningen inte alltid är tydlig och enkel, därför måste vi ibland våga prova olika behandlingsalternativ.

Att säkerställa en bra match

Efter dialog med handläggaren lämnas ärendet vidare till verksamheten.

– Det är viktigt att ha de ansvariga i verksamheterna med sig i processen, säger Emil. Mycket handlar också om den befintliga ungdomsgruppen i verksamheten, och om personen i fråga funkar tillsammans med dem.

Med många verksamheter runt om i landet och ett stort tjänsteutbud kan Nytida matcha de flesta behov – oavsett om det är akut, långsiktigt eller kortsiktigt.

– Förutom samarbetet med handläggarna och verksamheterna så är det också ett lagarbete oss placeringssamordnare emellan. Vi alla arbetar för samma sak, att kunna tillgodose den enskildes behov så att de får rätt insats, avslutar Emil.

Emil Wallgren, placeringssamordnare på Nytida.

Så når du Nytidas placeringsförfrågan

Vi på placeringsförfrågan finns här för dig!

porträtt Ulf

Ulf Högberg

Placeringssamordnare
HVB, särskilt boende, stödboende, missbruk och psykiatri för vuxna.
porträtt emil

Emil Wallgren

Placeringssamordnare
HVB, skyddat boende, familjebehandlingshem och stödboende för barn och unga. 

Pierre Selim

Placeringssamordnare LSS
LSS och skola för barn, unga och vuxna i hela Sverige.

Pernilla Persson

Placeringssamordnare
Familjehem för barn och unga.
Porträtt Kjell

Kjell Ehn

Placeringssamordnare LSS
DV, boende, korttids och skola för barn, unga och vuxna i hela Sverige
Tyvärr, inga sökträffar.
Lyssna