Nyheter

E-sport som kommunikationsnyckel i Nytidas verksamheter

Ett rum med två datorer och två gamingstolar

E-sport, eller elektronisk sport, är ett stort intresse hos Nytidas målgrupper. Kristoffer, coach på Nytidas dagliga verksamhet Globen Väst, berättar hur han arbetar med E-sport i verksamheten och hur det fungerar som en kommunikationsnyckel. ”E-sport blir nyckeln för att komma in – och för att komma ut”, säger han.

– Mitt jobb är ju att hitta kommunikationsnycklar till våra arbetstagare, så mitt intresse för E-sport är min stora styrka här! Genom att inleda relationen med gemensamt spelande kan vi skapa en grund som sedan kan öppna upp för andra aktiviteter och ökad social samvaro, berättar Kristoffer.

Att mötas i ett gemensamt intresse

Kristoffer är socionom och har jobbat som coach på Nytida sedan 2016. Han har alltid haft ett stort intresse för spel, både E-sport och brädspel, och använder det nu som specialitet i sitt yrke.

– När vi bygger relation med våra arbetstagare letar vi alltid efter gemensamma intressen. Oavsett om det är musik, dans, bakning, skapande eller E-sport.

Till flera av Nytidas verksamheter, inte bara till Globen Väst, kommer arbetstagare som tidigare varit hemmasittare, isolerat sig och ägnat många år åt just E-sport.

– Vi strävar alltid efter att möta personerna där de är, för det är först när vi kan mötas på en gemensam bas som vi kan påbörja ett riktigt förändringsarbete, säger Kristoffer.

Från gemensamt intresse till social samvaro

Att använda E-sport som en nyckel till kommunikation är en sak, men det verkliga målet är oftast att integrera spelandet till ett socialt sammanhang för att gradvis börja utforska andra aktiviteter.

– Första steget är att bygga en relation och tillit. Andra steget är att få spelandet att bli till någonting socialt och inte bara någonting man sitter hemma och gör i sin ensamhet. Tredje steget är att göra någonting annat tillsammans som inte innefattar spel. Kanske börjar vi så småningom ta en fikapaus. Tillslut, genom E-sporten, har vi byggt en tillräckligt stark relation och tillit för att arbetstagaren ska våga göra något annat tillsammans med coachen än att bara sitta och spela.

– På så sätt blir E-sporten både nyckeln för att komma in – och för att komma ut, tillägger Kristoffer.

Att bryta stigma och tabu till E-sport

E-sport möter ofta stigma och tabu, men på samma sätt som Nytida Globen Väst möter intressen som fotboll, musik eller skapande, så vill de också kunna möta E-sport.

– E-sport kan användas på många olika sätt. Det kan till exempel fungera som mindfullnes, då det krävs att vara där och då i stunden.

Variationen av spel innefattar många typer av övningar, som också går att applicera i vardagen och det sociala samspelet.

– Vi tränar mycket på samarbete och kommunikation, och i spel som “CS” blir det snabba beslutstagningar. Efteråt kan vi prata med varandra om hur det gick och reder ut eventuella missförstånd, konflikter eller känslor som kan uppstå. Sedan finns de ju spel som kan locka till rörelse, som “Just dance” till exempel.

I slutet på februari är det dags för Nytidas årliga E-sports-turnering. En uppskattad dag där flera arbetstagare från olika verksamheter inom Nytida samlas för att spela tillsammans.

– Det kommer bli en fantastisk dag och ytterligare ett tillfälle att kunna mötas i det gemensamma intresset, avslutar Kristoffer.

Porträtt Kristoffer, coach på Globen Väst

Kristoffer, coach på Nytidas dagliga verksamhet Globen Väst.

Ett rum med två datorer och två gamingstolar

Gaming-rummet på Globen Väst.

Läs mer om Globen Väst

Lyssna