Nyheter

Det bästa med att vara familjehem!

En familj spelar brädspelet Monopol

Det är ett stort åtagande att bli familjehem och kräver en hel del av familjen. Men man får mycket tillbaka också! Det här är vad Nytidas familjehem uppskattar mest med sitt uppdrag.

  • Att kunna göra skillnad för en annan människa.
  • Personlig utveckling, man lär sig nya saker både om sig själva och andra.
  • Gemenskap och att lära känna andra familjehem.
  • Det ger ett mervärde till livet att kunna göra en insats för samhället och barnet.
  • Familjen får växa och bli större när nya barn tillkommer. Ibland blir relationen så långvarig att det också blir barnbarn!
  • Det finns en glädje i de små framstegen både hos familjehemsbarnet men också i familjen som helhet.

Lyssna