Nyheter

Brukarundersökningen visar på hög och stabil nöjdhet bland Nytidas omsorgstagare

Två personer gör high-five

Resultaten från SKR:s årliga brukarundersökning visar på en hög och stabil brukarnöjdhet i Nytidas verksamheter.

Varje år genomför SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) en nationell brukarundersökning som riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet. Resultaten från den senaste undersökningen visar att Nytidas verksamheter ligger på en hög nivå även i år. Det övergripande resultatet visar 88,6 % brukarnöjdhet, vilket är en ökning jämfört med motsvarande resultat från förra året som var 88,5 %.

I undersökningen finns många fina resultat, bland annat på Kämpevägens gruppboende som för andra året i rad nådde 100 % brukarnöjdhet i undersökningen.

För de av Nytidas tjänster som inte omfattas av SKR:s undersökning, som till exempel korttidsboende, barn- och ungdomsboende och stödboende, genomför Nytida egna motsvarande undersökningar. Även bland Nytidas egna undersökningar för 2022 visar resultatet på en fortsatt hög nöjdhet hos omsorgstagare i Nytidas verksamheter.

Genom att arbeta vidare med brukarundersökningen skapas högre kvalitet för omsorgstagarna

Höga resultat i all ära, men oavsett vad resultaten visar är huvudsyftet med undersökningen att lyfta omsorgstagarnas röster om hur de upplever kvaliteten i våra verksamheter.

– Att få ta del av omsorgstagarnas åsikter är det mest värdefulla för oss eftersom det är för dem vi är här. Vad gör vi bra och ska fortsätta med? Vad kan vi göra bättre? Det är frågor som vi och våra verksamheter behöver ställa oss för att förbättra vardagen ytterligare för våra omsorgstagare, säger Fredrik von Malmborg, affärsområdeschef för Nytida.

Arbetet med resultat och förbättringsarbete hålls levande i verksamheten under hela året och följs upp på flera nivåer. Det är en viktig del av att vara en lärande organisation som ständigt utvecklas.  

Blomsterprojektet – ett kommunikativt exempel från en av våra enheter

Haninge Syd, som är en av Nytidas dagliga verksamheter för vuxna, valde efter en tidigare undersökning att arbeta vidare med frågor kopplade till kommunikation. De identifierade bland annat ett behov av att utveckla användningen av tecken som stöd för kommunikation i verksamheten.

Enheten startade upp ”Blomsterprojektet” som bland annat innebar att personalen utbildades i tecken, att arbetstagarna och personalen hade temadagar kring kommunikation och att man satte upp individuella mål angående just tecken. När verksamheten hade uppnått sina mål firade man med en sommarfest för arbetstagarna.

– Det är alltid lika kul och viktigt att höra om de initiativ som startas igång till följd av undersökningsresultaten. Det visar att våra omsorgstagares åsikter tas tillvara på och bidrar till högre kvalitet, avslutar Fredrik von Malmborg.

ung kvinna och man som gör high five mot varandras händer

Lyssna