Nyheter

Blichers friskola – mer än en vanlig skola

Blichers skola Sandra, Edvin och Emma

Engagerade medarbetare som alltid finns till hands, elever som får lyckas och föräldrar som blir lyssnade på. Det är framgångsreceptet för Blichers Friskola.

Ett par minuters resa från Teckomatorp i Skåne, i lantlig miljö, omgiven av gröna fält ligger en vacker gul tegelbyggnad. Huset har varit skola sedan det byggdes i slutet på 1800-talet. Nu är det Blichers Friskola som ligger här.

Till Blichers Friskola kommer elever som har haft svårt att klara av den vanliga skolan. Problemen kan ha börjat redan på lågstadiet men eskalerar ofta på högstadiet. Det kan ta sig uttryck i att man inte går till skolan, eller går till skolan men inte är på lektionerna utan istället hänger i korridorerna och att man får byta skola flera gånger. Konflikter både i skolan och hemma är vanliga.

Tillsammans med socialtjänsten kan beslut tas om en placering på Blichers Friskola. I dagsläget går här omkring 30 elever från årskurs 6 till 9. Skolan tar emot elever från hela Skåne, men med Malmö som största upptagningsområde.

Blichers Friskola är liten och personaltät. Här arbetar engagerade medarbetare som är ständigt närvarande och peppar och berömmer. Eleverna hämtas i skolans bussar och skoldagen inleds med gemensam frukost klockan 8.30. Undervisningen sker i små grupper där elever och lärare sitter tillsamman runt ett bord. Man håller kontakten också under loven och ordnar aktiviteter.

Förtroende, tålamod och beröm

Men ett första steg när det kommer en ny elev kan vara att överhuvudtaget få eleven att komma till skolan. Ibland har tidigare skolmisslyckanden och ångest gjort att man helt har slutat gå till skolan.

– Då gäller det för oss att vara kreativa, bygga upp förtroende och ha tålamod. Inledningsvis kanske vi får åka hem till eleven för att han eller hon inte förmår att åka till skolan, säger Sandra Begic, som ansvarar för alla skolplaceringar.

– Jag har en elev nu som jag bara har SMS-kontakt med, berättar Emma Rosberg som förutom att jobba i skolan också är föreståndare på Blichers HVB-hem där en del elever bor på vardagarna.

Det kan ta ett år eller mer innan en elev återfår självförtroendet och lusten att gå till skolan igen.

– Men ibland räcker själva skolombytet för att en elev som inte varit i skolan på flera år ska börja igen, säger Edvin Pihlqvist som är rektor.

Blichers Friskola jobbar med positiv förstärkning, berömmer mycket för minsta framsteg och undviker tjat. Det här är något som ofta är nytt för de här eleverna som tidigare mest fått höra att de gjort fel.

– Vi behöver vända på perspektivet och istället för att leta fel hos barnen fråga oss vad det är för fel på det vi gör när vi inte når fram till dem, säger Sandra.

Föräldrakontakten viktig

För att eleven ska nå framgång är det viktigt att få med sig alla runt eleven och inte minst föräldrarna. Många gånger är de också i kris. De kan ha en negativ bild av skolan och skolkontakterna har mest handlat om allt dåligt som deras barn har gjort. Även i föräldrakontakten fokuserar Blichers Friskola därför på det positiva. Varje elev har en mentor som ringer föräldrarna.

– Vi ringer och berättar att i dag har ditt barn klarat att vara med på hela mattelektionen och löst tre tal. När något inte funkar ringer vi också, men tar då ansvar för det som hänt: Det blev ett utbrott idag, vi måste kanske backa ett steg för att se vad som stressar ditt barn. Detta är ovant för föräldrarna, säger Sandra.

Det betyder mycket för dem att någon ser och bryr sig om deras barn och föräldrarna lyfter medarbetarnas engagemang som nyckeln till framgång.

– Ni borde inte kalla er Blichers Friskola utan Blichers Transformerskola, ni gör underverk var det en förälder som sa, berättar Emma.

Godkända betyg

Även eleverna trivs. De uppskattar, kanske lite förvånande, att skolan ligger avsides på landet.

– Det tycker om att det är tyst här ute. De kan inte heller bli störda av till exempel kompisar som vill få med dem på annat än skolarbete. När man är här är det skolan som gäller, säger Edvin.

Målet är att eleverna ska lämna Blichers Friskola med godkända betyg. I våras var det 14 elever som gick ut nian och samtliga gick vidare till ett gymnasieprogram.

– Det är det bästa med att jobba här, när man ser eleverna göra en sådan förändring och att de lyckas, säger Sandra.

– Det finns en sådan fin atmosfär av så mycket kärlek på skolan och jag storgråter varje gång det är skolavslutning, fyller Emma i.

Blichers Friskola, exteriör
Lyssna