Nyheter

Vill du göra skillnad för utsatta barn? Bli familjehemsförälder

Barnhänder och -fötter på matta med vägar och byggnader på

Nytida Nåjdens familjehemsverksamhet startade 1995 i norra Sverige och sedan dess har vi hjälpt socialtjänsten med att hitta familjehem till utsatta barn som inte kan bo hemma av olika anledningar. Vi jobbar på uppdrag av socialtjänsten i landets kommuner och våra familjehem är belägna från Skåne till norra Jämtland. Alla barn ska ha rätt till trygga vuxna och vi söker fler familjehem som har möjlighet att vara hemma på heltid. Vi erbjuder handledning, utbildning samt ekonomisk ersättning för din insats.

Vår målgrupp

Vi tar emot barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år där stödbehovet är stort. Som familjehemsförälder går det bra att vara hemma på heltid med barnet eller jobba deltid beroende på hur behovet ser ut i det specifika fallet.  Anledningen till att ett barn behöver placeras hos en annan familj varierar men bland annat tar vi emot barn som har särskilda behov utifrån neuropsykiatriska diagnoser (till exempel ADHD, ADD, autismspektrumtillstånd), en utvecklingsstörningsdiagnos, självskadebeteende eller utifrån en depression. Många har även varit utsatta för svår omsorgsbrist.

Vad krävs för att bli familjehem?

Vi välkomnar både ensamstående personer och par att bli familjehem. Vad som krävs när man vill bli familjehem är att man har tid, plats, energi och engagemang. Vår önskan är att Nytida Nåjdens familjehem ska spegla de olika familjestrukturer som finns i samhället, där familjer lever i olika sammansättningar och har varierande boendeformer.
Vårt samarbete startar med att en av våra familjehemskonsulenter besöker de familjer som är intresserade av att bli familjehem. Vid detta möte finns god tid för frågor och information. Om vi därefter är överens att vi vill gå vidare, sammanställs en så kallad familjehemsutredning. Då genomför två av våra konsulenter en mer genomgripande intervju med er som blivande familjehemsföräldrar.

Som familjehem ingår man i ett team

Teamet består av familjehemmet samt familjehemskonsulenten. Konsulenten besöker hemmet 1 gång i veckan för att ge råd, stöd och handledning. Vi har även tillgång till en psykiatriker som erbjuder stöd vid behov. Konsulenten finns tillgänglig per telefon dygnet runt, alla dagar under året. Konsulenten har den samordnande funktionen för alla insatser kring barnet/ungdomen och har kontinuerlig kontakt med uppdragsgivare och biologiska föräldrar. Familjehemmet ges därmed möjlighet att fokusera på omsorgen om den placerade.

Ni blir årligen inbjudna till utbildningsdagar där vi tar upp ämnen som berör er som familjehem. Ni får då också möjlighet att träffa andra familjehemsföräldrar som bor och verkar i samma geografiska område som er.

Lyssna