Nyheter

Bildstöd inför vaccineringen

Bildstöd för vaccinering

Nu har, eller kommer snart, personer över 18 år som omfattas av LSS att börja erbjudas vaccin mot Covid-19.

Det kan vara bra att i god tid förbereda personerna på hur det går till att bli vaccinerad. Ovanstående är ett exempel på hur bildstöd kan utformas och är skapat utifrån de bilder som finns tillgängliga på  www.bildstod.se. Hur bildstödet ska vara utformat beror på den enskilda personens förutsättningar, ibland fungerar den här typen av bilder bäst, i andra fall kan foton vara bättre.

Här kan du ladda ner bilden i pdf-format

Lyssna