Nyheter

Barn har rätt till ett alternativt hem – Barnkonventionens dag den 20 november

Två personer sitter utomhus

FN:s Barnkonvention, som 2020 blev svensk lag, handlar om barns rättigheter och firas den 20 november. Barnkonventionen säger bland annat att barn som inte kan bo kvar i sin hemmiljö har rätt till skydd och stöd av staten samt rätt till ett alternativt hem. Nytida erbjuder sådana hem i form av familjehem.

Det är en naturligtvis en omvälvande händelse att placeras hos en ny familj och i en ny miljö. Men en ny familj kan också betyda en möjlighet till ett nytt liv och en tryggare uppväxt.

Detta vill vi på Nytida och våra familjehem att de barn och ungdomar som har bott hos oss ska få med sig ut i livet:

  • Tillit till vuxenvärlden – en av familjehemmets viktigaste uppgifter är att visa att det finns vuxna som det går att lita på, och som står kvar.
  • Kärlek – det handlar om att ge all den kärlek och trygghet som barnet behöver för att kunna utvecklas på ett positivt sätt.
  • En möjlighet att läka – många barn har trasiga relationer, en ny familj kan skapa nya relationer där barnet får läka.
  • Förmåga att hantera livets utmaningar – i en trygg miljö kan barnets självkänsla byggas upp så att hen kan möta livets stora och små utmaningar.
  • Nya relationer – tryggheten i familjehemmet skapar en grund för barnet att också senare i livet bygga relationer till andra människor.
  • Ett fungerande och självständigt vuxenliv – barnet får en möjlighet att bli vuxen och att klara av det som hör vuxenlivet till.

Lyssna