Nyheter

Motivation till rörelse för personer med psykisk ohälsa 

Leende Agnes i gul reflexväst över svarta kläder

Nytidas dagliga verksamhet Liljeholmen Syd vänder sig till personer som har sin psykiska hälsa som största utmaning i vardagen. Agnes Sandqvist, coach och enhetsstöd, berättar om vikten av fysisk aktivitet och effekterna utav det. 

Agnes Sandqvist är coach och enhetsstöd på Nytidas dagliga verksamhet Liljeholmen Syd, men också utbildad hälsopedagog. Hon brinner för kopplingen mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa. 

˗ Mycket forskning visar att fysisk aktivitet kan ge effekter för både ångest och depression, och hur det till och med kan vara ett substitut för medicin. Det är bara några exempel av hur viktigt det är, berättar Agnes. 

All rörelse räknas

Huvudfokus för Nytidas dagliga verksamheter är att bidra med en meningsfull sysselsättning och ett bättre välmående för deltagarna, genom att hitta strategier och mål för en hållbar vardag.  

˗ Vår största utmaning här är stillasittandet. Många kommer dessutom från en plats som hemmasittare. Därför är vårt främsta mål att få in rörelse i vardagen på ett så smidigt sätt som möjligt, utan att det ska upplevas som ett krav. 

Agnes berättar att det kan vara klokt att inte alltid kalla rörelse för just ”fysisk aktivitet” eller ”träning”, då det ofta associeras med hårdintensiv träning. 

˗ Ibland går vi ut för att samla dagsljus, istället för steg. Under en fokusmånad som vi kallade ”må bra” fyllde vi en sol med strålar efter varje gång vi hade varit ute och samlat dagsljus. Uppnådda mål firade vi också med att göra goda smoothies.

˗ All rörelse räknas här! Även vardagssysslor som att plocka ur diskmaskinen, dammsuga eller att gå ut med soporna. Det kan var gott nog för en del av våra deltagare. 

Högmotiverande aktiviteter  

Personer som lider av psykisk ohälsa kan behöva extra stöd i att hitta vad som motiverar just dem, förklarar Agnes. 

˗ Högmotiverande aktiviteter är a och o. Allt beror på deltagarens intressen, då alla motiveras av olika saker. 

Tennis, simning och mindfullness är bara några av aktiviteterna som anordnas på Liljeholmen Syd. De har också en löpargrupp, som tillsammans har sprungit flera olika lopp i Stockholm, och en populär spinninggrupp. 

˗ Jag tog över spinninggruppen för 1,5 år sedan, berättar Agnes. Vi är ett gäng deltagare och coacher från fyra olika dagliga verksamheter inom Nytida som samlas för ett riktigt härligt och energiskt spinningpass en gång i veckan. 

Individuell motivation

Trots en specifik aktivitet som spinning, så motiveras alla deltagare av olika saker. 

˗ Många älskar musik, så vi har gjort en låtlista tillsammans med deltagarna. Vissa går hit bara för att få höra låtlistan spelas högt i högtalarna, och att räkna ner till ”sin egen” låt. 

Andra motiveras av det sociala, eller att få träffa en speciell deltagare eller coach. 

˗ Vi har en väldigt fin sammanhållning i gruppen, vilket vi har även på verksamheten. Det bidrar mycket till deltagarnas motivation. Inte bara motivationen för rörelsen i sig, utan också till vardagen och livet i stort, avslutar Agnes. 

LeendeAgnes i gul reflexväst över svarta kläder

Agnes Sandqvist, coach och enhetsstöd på Nytidas dagliga verksamhet Liljeholmen Syd.

Fysisk aktivitet –viktigt för Nytidas målgrupper

Läs mer om effekter, förväntningar och arbetssätt kring fysisk aktivitet på Nytida.

En sol med solstrålar i gult papper, uppklistrat på väggen. Skapat av deltagarna på Nytidas dagliga verksamhet.

Under fokusmånaden “må bra” fyllde deltagarna på med solstrålar på en sol efter varje gång de hade varit ute och samlat dagsljus. Uppnådda mål firades med goda smoothies!

Läs mer om Liljheholmen Syd

Lyssna