Nyheter

ASP Center – hel vårdkedja från ungdom till vuxen

Nina och Peter

I ett naturskönt område i utkanten av Boden ligger ASP Center. Här finns möjlighet att erbjuda en hel vårdkedja, med boende från ungdom till vuxen, tack vare flera olika typer av verksamhet inom både SoL och LSS.

˗ Vårt fokus ligger på beteendeinriktade insatser och ge stöd till ett självständigt liv. Grunden i vårt arbetssätt är Nytidas Ramverk för pedagogik och vi utformar våra insatser utifrån varje enskild individ, säger verksamhetschef Nina Morin.

ASP Center erbjuder placeringar inom ett brett spektrum av lagrum: LPT, LSS 9§8, LSS 9§9, LVU, och SoL 7.1.2. Målgruppen är unga 14-19 år samt vuxna från 18 år inom Autismspektrat. Det ger flexibilitet och möjlighet för en placerad ungdom att bo kvar även i vuxen ålder. Det finns personer, som bott här i 18 år.

Tiden är avgörande

Tiden är ASP Centers bästa vän i behandlingsarbetet.

˗ Tiden är helt avgörande för om vi ska lyckas. Många som placeras hos oss har en komplex bakgrund, vi behöver tid på oss för att bygga den tillit som är grunden för att kunna hjälpa, förklarar Nina.

˗ En ung människa som kommer till oss har ofta slussats hit och dit och fått en dålig tillit till vuxenvärlden. Det kan ta upp till ett halvår att bygga upp en förtroendefull relation för att kunna gå vidare, tillägger boendestödjaren Peter.

Men med tid, tålamod och engagemang kombinerat med en tro på individens förmåga lyckas ASP Center ofta hjälpa unga som hamnat snett till ett bättre, mer självständigt liv och få en bättre förståelse för sin funktionsvariation.

˗ Vårt arbete är att ge individerna strategier för att kunna klara av vardagen på ett tillfredsställande sätt. Det är viktigt att inte bara se problemen, utan också vilka resurser personen har. Vad tycker hen om att göra? Vi erbjuder våra klienter en lugn och skön miljö, lika vacker alla årstider, där de kan få utveckla sina intressen. Alla som vill får gym- och badkort, vi kan åka och fiska, en del vill kanske bara pyssla. Det finns många möjligheter, säger Nina.

Peter betonar även vikten av det vardagliga samtalet.

˗ Medan vi promenerar, åker bil eller sitter och pysslar, kan vi samtala avspänt och hitta nycklar till att ge rätt stöd.

Rutinerade medarbetare

På ASP Center finns en kärna i arbetsgruppen som arbetat i verksamheten sedan början av 2000-talet. Det ger en unik erfarenhetsbank. Dessutom har alla medarbetare har gått Nytidas systerorganisation Läras utbildning i lågaffektivt bemötande och en grupp har även MI-utbildning.

Ett problem som ASP Center delar med samhället i övrigt är att många unga helst hänger över sina mobiler. Vid autismspektrumproblematik kan det skapa ett svårhanterligt kaos att ständigt vara uppkopplad. Dessutom är det ett hinder för ett verkligt socialt liv. Att gå och handla eller gå ut och äta är färdigheter som den unge kan behöva lära sig.

˗ För många individer med funktionsvariationer kan vardagen upplevas kaotisk på många sätt, vårt jobb är att vägleda, stötta och ge stöd för att ge individen en mer förutsägbar tillvaro. Vi skall fungera som en GPS i deras vardag, säger Nina.

Kontakta oss på Placeringsförfrågan

Vi hjälper dig att hitta lediga platser och nya lösningar.

Porträtt på kvinna med kort grått hår glasögon och stickad tröja samt man med kort hår och t-shirt med tryck

Om ASP Center

  • Brett utbud av olika boende- och behandlingsformer
  • Hel vårdkedja från ung till vuxen
  • Naturskönt läge och trivsamma lokaler
  • Egen villa för anhöriga på besök
  • Rutinerade medarbetare med lång erfarenhet
  • Individuellt anpassade insatser

Läs mer om Asp Center

Lyssna