Nyheter

Arbetsterapeut motiverar och skapar glädje i daglig verksamhet

Linda med grön Nytida-tröja

Linda Persson, är arbetsterapeut och arbetar som coach och enehetsstöd i daglig verksamhet.

Efter att ha utbildat sig till arbetsterapeut började Linda Persson arbeta som coach och enhetsstöd på Nytidas dagliga verksamhet Spånga Nord. Hennes utbildning har gett mycket som hon har nytta av. Linda har nu arbetat i tre år och brinner för sitt arbete och den gemenskap som finns.

Redan under arbetsterapiutbildningen insåg Linda Persson att hon ville jobba med att hitta lösningar och skapa utveckling. Hon ville ha möjlighet att skapa långsiktiga relationer i sitt arbete för att kunna göra skillnad ”på riktigt”.

– Jag gillar att arbeta med arbetstagarnas inre önskningar, det som motiverar, skapar glädje och identitet, berättar Linda om sitt arbete på Nytida Spånga Nord.

Stor nytta av utbildningen

Linda har stor användning för sin utbildning. I arbetsterapin pratar man mycket om att utgå från en persons vilja och motivation. Man lär sig hitta lösningar och att lösa problem på olika sätt. Arbetsterapi handlar om att möjliggöra aktivitet – precis det Linda gör idag.

– I det här arbetet uppstår situationer som behöver lösas hela tiden. Tack vare min utbildning har jag blivit lösningsorienterad och kan skapa meningsfulla aktiviteter utifrån varje persons intresse, vilket är det arbetsterapi handlar om.

Linda berättar om olika typer av aktiviteter de ägnar sig åt om dagarna och menar att både arbetstagare och coacher styr över dessa utifrån sina intressen. Om en coach är duktig på någonting väcker det lätt intresse även hos arbetstagarna – på det viset har man stor möjlighet att få jobba med något man brinner för.

– Jag håller i en träningscirkel där vi hyr en gruppträningssal och kör stationsträning. Det finns flera andra grupper, till exempel en vuxengrupp där man jobbar på att bli mer självständig och skapa förståelse för uppgifter som kommer i vuxenlivet, som hur man tvättar och betalar räkningar, säger Linda.

Som coach och enhetsstöd har Linda ansvar för metod och kvalitet på enheten och coachar sina kollegor i hur man till exempel skriver mål och löser problem. Hon ingår även i ledarteamet tillsammans med enhetschefen.

– Som coach fungerar jag som en stödperson där jag tillsammans med arbetstagare sätter upp övergripande- och delmål för verksamheten, har kontakt med handläggare samtidigt som jag leder en massa olika aktiviteter, säger Linda.

– Som enhetsstöd har jag ett mer övergripande ansvar. Jag leder till exempel en del möten där arbetstagare kan lyfta olika frågor och vi pratar om kommande aktiviteter. Jag har även möte med personalgruppen en gång i veckan då vi diskuterar olika arbetstagarprocesser för att säkerhetsställa att alla har en meningsfull verksamhet med ett tydligt syfte.

Fin relation till arbetstagarna

Det roligaste med jobbet är att Linda får en så fin relation med arbetstagarna, kommer så nära och känner att hon gör skillnad. Att ses varje dag och lära känna varandra så bra tror hon är förutsättningen för att kunna göra skillnad på riktigt.

– Jag trivs så bra på Nytida för att det finns så goda förutsättningar och möjligheter att skapa utveckling för arbetstagarna.

Linda brinner för att jobba med sammanhållning och gemenskap. Spångafamiljen är ett begrepp de har byggt gemensamt, som ska få arbetstagarna att känna tillhörighet och att enheten är en ”vi”-enhet.

– Genom att arbeta med värderingar har vi lyckats skapa en tolerans och acceptans och ett starkt team, trots att alla är extremt olika. Det är jättemycket kärlek, vi har roligt och skrattar ofta, säger Linda.

Lyssna