Nyheter

Anpassad fysisk aktivitet för personer med förvärvad hjärnskada

Att drabbas av en förvärvad hjärnskada mitt i livet är en stor livsomställning. Här berättar Marie Millbert, coach på Norrtull Nord, om vikten av anpassad fysisk aktivitet utifrån varje persons förutsättningar. 

Nytidas dagliga verksamhet Norrtull Nord är en av Nytidas verksamheter som vänder sig till personer med förvärvad hjärnskada.

˗ Konsekvenserna av en förvärvad hjärnskada kan leda till motoriska utmaningar, men också kognitiva och emotionella. Stillasittande, bristande motivation och psykisk ohälsa är vanligt vilket gör det viktigt att arbeta hälsofrämjande med anpassad fysisk aktivitet och rörelseglädje berättar Marie Millbert, coach på Nortull Nord. 

Ett ”före” och ett ”efter” 

Livsomställningen som kommer efter att ha drabbats av en förvärvad hjärnskada kan vara svår att acceptera. Många skiljer på sig själva och sitt liv ”före” respektive ”efter” skadan eller sjukdomen.  

˗ Det är en speciell målgrupp. Från att de har haft ett självständigt liv har de plötsligt svårigheter att delta i familje-, arbets- och samhällslivet, som tidigare var en självklarhet, förklarar Marie. 

Genom att hitta motivation till fysisk aktivitet har coacherna på Norrtull Nord också sett effekten på den psykiska hälsan och i motivationen i livet och vardagen generellt.  

˗ Vi har många inspirationskällor här! Vi har till exempel en arbetstagare här som alltid har älskat att träna, och som beskrev sig själv som en ”träningstjej” innan sin olycka. Efter hjärnskadan mådde hon psykiskt dåligt av att ens tänka på träning, då det snarare påminde henne om det hon inte kunde göra längre. Men nu har hon skiftat fokus och valt att fortsätta att vara en träningstjej, utifrån sina förutsättningar idag. 

Att hitta motivationen

Utgångsläget blir dock annorlunda för de personer som har drabbats av en sjukdom, berättar Marie. 

˗ Inställningen och målen blir olika utifrån varje person. Personer med progredierande sjukdomar som MS och demens blir ju inte bättre i sina sjukdomar, men då försöker vi skifta fokus till rörelseglädje och de effekter som fysisk aktivitet faktiskt ger här och nu. 

Att hitta motivationen hos varje person är nyckeln. Därför är det strävan och viljan från deltagarna som styr vilka fysiska aktiviteter som anordnas. 

˗ Alla motiveras av olika saker. En del känner motivation av att jobba mot ett mål, som till exempel att bli starkare i andra halvan av kroppen efter en stroke. Medan andra behöver annan typ av motivation i träningen, som att lyssna på musiken de gillar, att träffa en specifik vän eller coach eller att få komma ut i naturen. 

Bredden på aktiviteter är stor på Norrtull Nord. Här anordnas alltifrån o orientalisk dans, mindfulness till vattengymnastik, rock-n´-roll-träning och sittande cirkelträning – där stationerna flyttar runt till personerna istället för tvärtom. 

˗ Vattengympan är populär! Här kan alla vara med på sitt sätt. Vi har lift för att komma i, och flytvästar och andra hjälpmedel för de som behöver. En deltagare älskar till exempel att promenera i vattnet, vilket han inte klarar av utan hjälpmedel på land. Och en annan deltagare sitter på knä precis bredvid bassängen och hjälper mig att instruera i vattengympan. 

En ny aktivitet som nyss har kommit in på schemat är orientalisk dans. 

˗ Det finns ett stort intresse för musik och dans här. Orientalisk dans passar perfekt för att träna bålen. En del står upp medan andra sitter och dansar med armar och händer med har sjalar. Det har blivit en populär aktivitet med mycket skratt och glädje, säger Marie. 

Marie Millbert, coach, ler och håller i hantlar och tränar med en deltagare

Marie Millbert, coach på Norrtull Nord

Fysisk aktivitet –viktigt för Nytidas målgrupper

Läs mer om effekter, förväntningar och arbetssätt kring fysisk aktivitet på Nytida.

En gång i veckan är det vattengympa – där alla kan vara med på sitt sätt.

Orientalisk dans är en ny aktivitet på schemat som bidrar med mycket skratt och glädje.

Läs mer om Norrtull Nord

Lyssna