Nyheter

Annica hittar lösningar

Annica har jobbat i många år som familjehem, inom behandling på HVB och som enhetschef på stödboende. Idag är hon en av Nytidas duktiga placeringssamordnare som hjälper handläggare att hitta en verksamhet som kan möta deras önskemål och behov.

Annica har erfarenhet av att det ofta kan uppstå akuta situationer för handläggare där de måste kunna ta snabba beslut på endast någon timme. Om hon snabbt kan återkomma med ett bra förslag underlättar det för handläggaren och bygger en god relation.

– Jag är väldigt lösningsfokuserad, jag pratar gärna med handläggare även om det inte blir en placering inom Nytida. Handläggarna kan ibland behöva stöd och få bolla problematiken för att hitta rätt lösning för den unge, säger Annica.

Hennes breda erfarenhet och stora kunskap samt ett tätt samarbete med Nytidas verksamheter underlättar för att kunna bistå med en lösning.

Nytida erbjuder alternativ för många sorters problematik till exempel en akut hemsituation, bristande omvårdnad, kriminalitet, risk eller missbruk, skolfrånvaro samt hemmasittarproblematik. Nytida har även skyddade boende och familjebehandlingshem om föräldrarna behöver stöd i sin föräldraroll. 

Snabba, flexibla och lösningsfokuserade

Just Nytidas storlek och bredd på utbud är en av de stora fördelarna menar Annica, det går allt som oftast att hitta en passande verksamhet även när behoven är specifika. Nytidas palett av verksamheter gör det också möjligt att kunna erbjuda ett nästa steg om den unge senare behöver en annan form av placering. Annica och hennes kollegor har alltid som målsättning att kunna vara snabba, flexibla och lösningsfokuserade; att kunna ge återkoppling till handläggarna så fort som möjligt för att underlätta deras arbete.

Annica säger att vid en förfrågan är det lätt att fastna i problematiken hos den unge.

– Jag vill gärna ha information om de resurser den unge själv har samt vad hen tycker om att göra. Om vi vet vad den unge gillar och motiveras av har vi större möjlighet att hitta rätt placering och på så vis skapa de bästa förutsättningarna för att lyckas.

Annica trivs som bäst när hon känner att hon kunnat hjälpa handläggaren att hitta rätt insats och verksamhet matchas utefter den unges behov. – Det är alltid som roligast när jag hittar rätt för den unge och är med och bidrar till en bättre framtid. Det betyder mycket när jag får återkoppling från handläggare att den unge samt de själva är nöjda med Nytidas insatser.

Nytidas placeringsförfrågan är öppen helgfria vardagar 8-17.

Tre sätt att nå Nytidas placeringsförfrågan

  • Ring på 020-66 2020.
  • Maila till placeringsforfragan@nytida.se, mailboxen kontrolleras kontinuerligt under dagen.
  • Chatta via nytida.se När chatten är öppen är det också ett snabbt sätt att nå oss.
Lyssna