Nyheter

Anhöriga behöver få stöd

Idag är det nationella anhörigdagen. Närstående till personer med funktionsnedsättningar eller psykosocial problematik möter en rad utmaningar i vardagen. Många känner osäkerhet kring hur de ska gå tillväga när en närstående är i behov av särskilt stöd.

Nytidas marknadssamordnare Helena Roswall tar dagligen emot frågor från föräldrar, syskon, barn och andra närstående kring placeringar via vår tjänst Platsakuten. Här delar hon med sig av tankar och råd till de som känner osäkerhet.

Vilken är de vanligaste frågan du får via Platsakuten?

Hur man går tillväga för att en närstående ska få en plats på någon av våra verksamheter.

Vilka utmaningar ger närstående uttryck för i kontakten med dig?

Jag upplever att de som kontaktar oss många gånger saknar stöd och att de inte vet hur de ska gå tillväga för att kunna få hjälp. Att ha en make, maka, förälder eller ett barn som mår dåligt och som är i behov av särskilt stöd kan skapa en enorm stress hos den närstående. Då är det viktigt att man enkelt kan få det stöd man behöver och information om hur man får hjälp. Jag upplever att många av de som kontaktar oss saknar den information, att de inte vet vart de ska vända sig.
Jag pratar med människor som ibland är helt slut och inte vet hur de ska orka mer, men de vill så gärna hitta en möjlighet för att få en bra tillvaro för sina nära och kära så på något sätt fortsätter de orka.

Vad har du för råd att ge närstående som känner oro eller osäkerhet när någon i deras närhet är i behov av särskilt stöd?

Sök den hjälp och det stöd som finns att få. Vänd er till kommun eller landsting, fråga om råd och hur man ska göra för att få stöd. Både för er själva och för era närstående. Ställ krav på att få hjälp och att stödet ska passa er. Ett annat råd är att kontakta intresseorganisationer och anhörigföreningar, för de har oftast varit med om liknande situationer och kan hjälpa till med tips och råd.

Vilken hjälp kan Nytida erbjuda i denna fråga?

Vi kan alltid lyssna. Ibland är det just det som behövs i stunden, att någon lyssnar. Vi kan också kort berätta hur man ska göra för att söka hjälp om det inte finns ett biståndsbeslut i dagsläget, exempelvis att kontakta den egna kommunen. Vi ger också information om vilka tjänster och insatser vi själva kan erbjuda samt föreslå olika alternativ för att de ska hitta en lösning för just sin situation.

Lyssna