Nyheter

Ambea skapar 2 000 nya praktikplatser för asylsökande

Ambea, ett av Nordens ledande företag inom vård och omsorg, har tecknat en avsiktsförklaring med Migrationsverket om att erbjuda asylsökande 1 000 praktikplatser per år i Vardagas äldreomsorg och Nytidas verksamheter inom funktionsnedsättning. Samarbetet sträcker sig över en tvåårsperiod och det är den första avsiktsförklaringen i sitt slag.

− Vi vill bidra till att lösa integrationsutmaningen. Vi är därför mycket glada över att nu kunna ställa upp med 2 000 nya praktikplatser vid våra verksamheter, säger Fredrik Gren, VD för Ambea där dotterbolagen Vardaga och Nytida ingår.

Samarbetet med Migrationsverket innebär att asylsökande kommer att erbjudas praktik i fyra månader, med möjlighet att förlängas till sex månader, vid Vardagas och Nytidas 500 enheter i Sverige. Migrationsverket, i samarbete med Ambea, avgör vilka som kommer att erbjudas plats.

− De som flytt till Sverige kan inte lämnas sysslolösa i flera år. De behöver komma in på arbetsplatserna för att känna att de bidrar, men också för att lära sig språket och kulturen i Sverige. Vi tror att praktikplatser inom våra verksamheter kan spela en viktig roll, säger Fredrik Gren.

Vardaga och Nytida bedriver redan i dag ett mindre projekt med praktik för asylsökande. Sedan i januari i år har ett 30-tal personer fått möjligheten att praktisera inom Vardagas äldreomsorg och Nytidas verksamheter inom funktionsnedsättning i Stockholmsområdet. Sju personer har hittills erbjudits anställning efter genomförd praktik. Dessutom förekommer en del lokala samarbeten i bland annat Skåne, Småland och Dalarna.

− Vi har bara positiva erfarenheter och det är därför som vi nu väljer att kraftigt öka antalet praktikplatser. Förhoppningen är att praktiken ska väcka intresse för ett arbete inom vård och omsorgssektorn. Branschen kommer att behöva rekrytera många nya medarbetare under de kommande åren, säger Fredrik Gren.

− Vi vill göra det möjligt för asylsökande att bidra och göra något meningsfullt i väntan på sina beslut. Vi ser ett stort intresse från företag och organisationer i olika branscher och vi kommer att kunna presentera fler samarbeten inom kort, säger Mikael Ribbenvik, operativ chef för Migrationsverket.

Praktikplatser är en del av den handlingsplan för organiserad sysselsättning för asylsökande som Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson beslutade om förra året.

Lyssna