Nyheter

8 tips för att komma igång med fysiska aktiviteter

En person lyfter vikter i ett gym medan en annan tittar på

Det är bra att vara fysiskt aktiv, både för den fysiska och psykiska hälsan. Men ibland kan det vara svårt att hitta motivation och ett sätt att komma igång med träning som fungerar. Personer med funktionsnedsättning är en grupp som generellt är mindre fysisk aktiv än befolkningen som helhet.

Här är 8 tips för att stötta personer med funktionsnedsättning att komma igång och röra på sig mer.

  1. Sänk prestationskraven och börja enkelt – promenera till affären istället för att ta bilen.
  2. Smyg in träning i vardagen – låna en hund, dansa till tik tok, spela boule.
  3. Förberedelser och struktur är viktiga – man behöver veta var man ska vara, med vem, hur länge och när samt vad man ska ha med sig.
  4. Träningen ska vara tillgänglig – utifrån till exempel val av aktiviteter, transport, sällskap som skapar trygghet och motivation, tillgänglig miljö, anpassad information, anpassad ljudnivå samt kunskap om funktionsnedsättningen.
  5. Skapa gemenskap och delaktighet – den som inte vågar delta kan följa med och titta på eller hjälpa till att förbereda genom att välja musik till passet eller ta fram redskap. Nästa gång vågar hen kanske prova.
  6. Motivera utifrån sådant personen gillar – träna turkisk magdans och bjud på turkisk dryck efteråt om Turkiet är ett intresse.
  7. Gör träningen till en rutin och vana – samma tid varje vecka och ge stöd till den nya vanan.
  8. Sätt upp tydliga mål och delmål – fira framstegen som görs!

Mer om fysisk aktivitet

Se vårt digitala seminarium i efterhand eller läs sammanfattningen

Lyssna