Nyheter

6 tips som underlättar skolgången för flickor med autism i vanlig klass eller skola

flicka i samtal med kvinna utomhus

Här hittar du som undervisar eller arbetar i en skola tips på vad du kan göra för att underlätta för flickor med autism att klara av skolan.

  • Respektera flickans önskan att inte verka annorlunda än övriga elever. Gör därför anpassningar utan att hon sticker ut, till exempel genom att skicka schemat i mobilen.
  • Skapa en rutin för att via SMS meddela så snabbt som möjligt om en förändring sker. Det kan vara när det är vikarie eller en lektion blir inställd.
  • Ge planeringar, powerpointpresentationer och liknande i förväg.
  • Respektera att det behövs återhämtningstid. Försök hitta en orsak som inte blir utmärkande och ifrågasatt av andra elever.
  • Låt alla elever har bestämda platser i klassrummet.
  • Tillåt eleverna att ha till exempel hörlurar eller luva över huvudet i klassrummet. För flickan kan det då bli ett sätt att skärma av sig, utan att det blir utmärkande.

Vill du lära veta mer? – Välkommen på vårt webbinarium

Vill du veta mer om flickor med autism? Anmäl dig då till vårt webbinarium “Så stöttar vi flickor med autism”.

Datum och tid

Den 17 mars klockan 10.00-10.45

Här hittar du Nytidas grundskolor

Lyssna