Ramavtal STIC-Socialpsykiatri

Kommuner som ingår i ramavtalet: Danderyd, Järfälla, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro och Vaxholm.

Särskilt boende (bostad med särskild service) erbjuds personer med psykisk funktionsnedsättning, samsjuklighet med eller utan fysisk funktionsnedsättning samt ibland även med problematik i form av till exempel missbruk.

Alltid på Nytidas särskilda boenden:

 • Kompetens
 • Arbete utifrån klientens genomförandeplan och våra kunders uppdrag
 • Aktivt arbete med återhämtning och kravanpassning
 • Veckovisa aktiviteter
 • ESL (Ett självständigt liv)

På våra HVB hem för vuxna tar vi emot personer över 18 år med till exempel samsjuklighet, psykisk ohälsa eller missbruksproblematik. En del verksamheter tar emot personer i pågående missbruk.

Alltid på Nytidas HVB för vuxna:

 • Individanpassning utifrån den klientens behov
 • Psykiatriker och sjuksköterska i våra verksamheter
 • Flexibilitet och möjlighet att hitta nya lösningar om det behöv
 • ASI (Addiction Severity Index)

Viss annan heldygnsvård ”korttids” ges en plats till exempel ges i väntan på en annan boendeform, under en kartläggningsfas av vad personen behöver stöd och hjälp med eller efter en utskrivning från till exempel sluten vård eller när en person behöver en insats under en viss period.

Alltid på Nytida Nytidas Viss annan heldygnsvård:

 • Individanpassning utifrån den klientens behov
 • Sjuksköterska i våra verksamheter
 • Aktivt arbete med återhämtning och kravanpassning
 • ASI (Addiction Severity Index)

Kontakta mig för en plats

Ulf Högberg

Ulf Högberg

Placeringssamordnare
Tyvärr, inga sökträffar.

Här är de Nytidaenheter som ingår i avtalet

Lyssna