Nyheter

100-procent brukarnöjdhet på Nytida Kämpevägens gruppboende

Omed, Emma, Francisco

För andra året i rad har Kämpevägens gruppboende fått 100 procent nöjdhet i SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) brukarundersökning. Samtliga personer som bor där har svarat på frågorna.
– Vi jobbar för att de boende ska må bra och resultaten i undersökningen är ett kvitto på att vi gör rätt, säger Francisco Barril, gruppchef på boendet.

Kämpevägens gruppboende ligger i Järfälla och här bor sex personer sedan flera år. På verksamheten finns också medarbetare som arbetat länge, några i uppemot tjugo år. Den kontinuiteten är en av orsakerna till att de boende trivs och mår bra menar verksamhetschefen Emma Linder.

 – De som bor här känner personalen sedan många år och har verkligen förtroende för dem. Personalen har jobbat mycket med att våra boende ska vara självständiga utifrån sina styrkor och de har fått utvecklas i sin egen takt under trygga former, säger hon.

Toppresultat för andra året i rad

Det är andra året i rad som resultatet i Brukarundersökningen ligger i topp. De boende som kan läsa och självständigt svara på frågorna gör det. En del behöver lite hjälp av personalen för att förstå frågorna men svarar sedan också själva.

– Jag känner mig trygg med att de svarar så som de verkligen tycker och är ärliga. När saker inte är bra eller något oroar våra boende så får vi alltid synpunkter på det, säger Francisco.

Det är ofta vardagsnära saker som kan oroa och skapa stress. Hur morgonrutinerna fungerar eller att en ny medarbetare börjar. Under snökaoset tidigare i vinter var flera oroliga för att inte kunna åka i tid med sin buss.

Dagliga kontakten och samtalen viktigast

Brukarundersökningen är ett sätt att involvera de boende, men i vardagen arbetar man också med till exempel Brukarråd. Där får alla vara med och berätta hur de vill ha det på boendet. De dagliga samtalen och kontakten med dem som jobbar på Kämpevägens gruppbostad är dock allra viktigast. Här skapas en tydlighet i hur de boende vill bli bemötta, vad som är viktigt och hur de vill styra sin vardag. Bemötandet mellan alla som bor och arbetar på Kämpevägen är gott.

– Vi samarbetar också mycket med de anhöriga. Alla som bor hos oss har en nära relation till sina anhöriga, säger Emma.

För medarbetarna är den gemensamma pedagogik som finns inom Nytida ett bra stöd, till exempel för att få en god helhetssyn som underlättar för att ge personerna möjlighet att utvecklas.

– Vår approach är att vi ska ge våra omsorgstagare möjlighet att lösa så mycket de kan själva, säger Francisco.

– Det är så roligt att vara chef på Kämpevägen där alla rutiner finns på plats och att se att både personalen och de som bor här vill framåt och utvecklas vidare, avslutar Emma.

Kort om Brukarundersökningen

SKR (Sveriges kommuner och regioner) genomför varje år en nationell brukarundersökning. Undersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning, enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans.

gruppbild på Omed, Emma, Francisco
Emma och Francisco (till höger) tillsammans med Omed (till vänster)som också arbetar på Kämpevägens gruppbostad.
Lyssna