Läs mer

Skola

Nytida bedriver förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola enligt skollagen.

Alla barn och unga har rätt att gå i en skola där de kan utvecklas utifrån sin förutsättningar och där de kan känna trygghet och respekt och får möjlighet att lyckas.

I våra skolor ser vi till varje enskild elevs styrkor och utvecklingsförmågor och anpassar undervisningen därefter. Du hittar våra skolor nedan och kan också söka dem utifrån skolform.

Våra skolor

Vanliga frågor och svar

Hur går det till att söka till Nytidas grundskolor?

På Nytidas grundskolor tar vi emot elever som har behov av extra mycket stöd. Målgruppen är elever med neuropsykiatriska svårigheter där den vanliga skolan inte fungerat.

Är du intresserad av en plats för ditt barn eller ungdom kontakta ansvarig rektor eller skicka in en intresseanmälan så tar vi kontakt.

Vi önskar alltid att få ta del av pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram från föregående skola. Detta för att se vad och hur man försökt anpassa för eleven fram till nu.

 

Kan mitt barn börja på särskola?

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Inför placering i särskola görs därför alltid en pedagogisk och psykologisk utredning. Den görs oftast av BUP/habilitering eller kommunens skolpsykolog. Av utredningen ska framgå om barnet har en utvecklingsstörning. Om så är fallet kan barnet skrivas in i särskolan.

Som förälder har du rätt att välja särskola till ditt barn utifrån det utbud som finns.